Barcelona Cultura

Adhocracy. From making things to making the commons

Adhocracy. From making things to making the commons a càrrec d’Ethel Baraona Pohl i César Reyes

Adhocracy és un terme que fa referència a l'absència de jerarquies establertes, i per tant, és un concepte oposat a el de ‘burocràcia.’ Anant més enllà de la noció del "Do it yourself" i la moda del Tactical Urbanism, Adhocracy destaca assoliments dels fabricants (makers) que tenen la voluntat de canviar el sistema, canviant la forma en què ells mateixos fan les coses. Tant la recerca en termes generals, com l'exposició inclouen exemples de fabricants el treball dels quals promou el disseny de codi obert (open source), i posa l'accent principalment en la idea dels béns comuns en relació amb la producció.

Adhocracy es va presentar per primera vegada a la Biennal de Disseny d'Istanbul en 2012 i després d'haver estat exposada en el New Museum (Nova York) i també a Londres; es va presentar una edició crítica i revisada a Atenes en 2015. Aquesta última va rebre el Premi ADI Cultura 2016.

Ajuntament de Barcelona