Barcelona Cultura

L’Habitatge 1/11 de la Casa Bloc. Un exemple de gestió cultural en un pis recuperat i museïtzat

Autors

Rossend Casanova

Número de pàgines

187-201

Ajuntament de Barcelona