Barcelona Cultura

Paper pintat contemporani: vers una nova època daurada

Autors

Rossend Casanova

Número de pàgines

203-217

Ajuntament de Barcelona