Barcelona Cultura

Una nova proposta de suport expositiu per a papers pintats

Autors

Laia Callejà Galera

Número de pàgines

113-121

Ajuntament de Barcelona