Barcelona Cultura

Reproducció de documents

El Centre de Documentació disposa d’una fotocopiadora en blanc i negre i en color, en règim d’autoservei.

Propietat intel·lectual

El Centre recorda als usuaris que totes les reproduccions de documents estan subjectes a la Llei de propietat intel·lectual i d’acord amb les tarifes vigents. D'acord amb la normativa vigent de protecció dels drets de propietat intel·lectual:

  • No es podrà fotocopiar més d’un terç d’una obra, ni documents de més de 50 anys d’antiguitat o que per les seves característiques especial puguin patir algun risc de conservació.
  • No és permesa la reproducció de les obres que mantenen la vigència de drets de reproducció. Està permesa la reproducció d'obres exhaurides, col·leccions retrospectives i publicacions no subjectes a la propietat intel·lectual amb finalitats d'ús personal i per a la investigació, sempre que s'acrediti aquesta circumstància.
  • L’usuari està obligat a fer esment de la procedència del document i del nom de l’autor. En el cas de fer un ús parcial de reproduccions fotogràfiques, caldrà obtenir el permís de l’autor.
  • El Centre només atorga els drets d’explotació de les reproduccions facilitades en cas de tenir-los, però no cedeix drets exclusius ni accepta cap responsabilitat si es produeix una duplicació per part de tercers.

Tarifes

El servei de reprografia del Centre de Documentació es regeix per les tarifes següents:

Fotocòpies en B/N

  • Mida A-4: 0,10 €
  • Mida A-3: 0,15 €

Fotocòpies en color

  • Mida A-4: 1,25 €
  • Mida A-3: 1,65 €

Escàner de documents

 0,20 € per digitalització
 

Ajuntament de Barcelona