Barcelona Cultura

Col·lecció en línia

Les COL·LECCIONS EN LÍNIA donen accés a la documentació de part del fons que conserva el Museu del Disseny de Barcelona.  Dia a dia treballem en la seva actualització, de manera que els continguts que trobareu estan contínuament en procés de canvi i ampliació. En aquest moment podeu consultar part de la Col·lecció de disseny de producte,  de la Col·lecció de disseny de moda i la Col·lecció d'arts tèxtils i d'indumentària del Museu i en breu seran visibles les Col·leccions de disseny gràfic, arts decoratives, arts gràfiques.

Entreu a les COL·LECCIONS EN LÍNIA

 

Ajuntament de Barcelona