Barcelona Cultura

De l’objecte únic al disseny de producte

Temporal
-

L’exposició permanent del Museu de les Arts Decoratives planteja un recorregut cronològic en dues parts. La primera part mostra, amb l’exhibició de 297 peces, l’evolució de les arts de l’objecte des del romànic fins al Romanticisme, i el naixement del disseny de producte amb la Revolució Industrial de l’Europa Occidental, posant l’accent en la producció catalana.

Els objectes exposats són majoritàriament de l’àmbit civil i d’ús domèstic i les diferents tipologies d’objectes es presenten conjuntament en cada àmbit en un intent d’explicar la vida quotidiana i la producció, artesanal primer i industrial a partir del segle XIX. Així s’hi pot trobar des dels mobles de les cases riques i benestants, com caixes de núvia, llits, cadires i tocadors, fins als més diversos objectes de la llar i de l’ús personal, com vaixelles, ventalls o rellotges.

El segon àmbit de l’exposició se centra sobretot en el desenvolupament del disseny de producte amb l’exhibició de 442 peces que són una mostra representativa del disseny industrial a Espanya. Conceptualment l’exposició fa un recorregut pel producte dissenyat tot contextualitzant-lo socialment a Barcelona, en particular, i Espanya en general.

Comissari/a

Marta Montmany, Enric Franch, Joan-Anton Benach

Àmbits de l'exposició

Activitats relacionades

Catàleg

+Info

Vídeos

Ajuntament de Barcelona