Barcelona Cultura

El disseny gràfic: d'ofici a professió (1940-1980)

Permanent

Exposició dedicada a la generació que, com indica el títol, va impulsar el pas d’ofici a professió del que ja coneixem, des de fa dècades, com a disseny gràfic. És a dir, explica com els creadors, just acabada la Guerra Civil —els anomenats cartellistes o dibuixants publicitaris—, van fer el salt cap a la professionalització, van assolir una nova consideració com a grafistes, i més endavant van esdevenir dissenyadors gràfics.

La tradició gràfica autòctona més les influències estrangeres, tant del món suís com francès i anglosaxó, van donar pas a unes produccions no sols rellevants des de l’òptica gràfica —del text i de la imatge—, sinó també referents d’una època i d’una cultura.

El període que engloba l’exposició s’acaba cap al 1980, però n’estan previstes de posteriors dedicades a altres generacions de dissenyadors gràfics. És a dir, continuarà...

Continguts

Col·lecció de Disseny gràfic

Comissari/a

Anna Calvera i Pilar Vélez

Número de peces

554

Superfície

532 m2

Àmbits de l'exposició

Activitats relacionades

Vídeos

Ajuntament de Barcelona