Barcelona Cultura

El Museu del Disseny es vincula a EN RESiDÈNCiA

EN RESiDÈNCiA. Creadors als instituts de Barcelona” vincula la creació contemporània i els seus processos amb el context educatiu, tot posant en contacte els artistes amb l’alumnat i el professorat d’un centre educatiu, amb l’objectiu que siguin subjectes actius del procés de creació, compartint totes les fases d’aquest. Després de vuit edicions seguides, s’han desenvolupat 61 residències, a 35 instituts públics de secundària de Barcelona. Els centres se seleccionen per mitjà de convocatòria pública dirigida a tots els instituts públics de secundària de la ciutat.

Els llenguatges artístics que es contemplen són: les arts visuals i plàstiques, el disseny, la creació en arts escèniques (dramatúrgia, dansa, performance, circ) i la creació musical. En sincronia amb la recent designació de Barcelona com a Ciutat de la Literatura UNESCO, i d’acord amb la trajectòria de compromís d’EN RESiDÈNCiA amb la hibridació de llenguatges, es vetllarà per la vinculació d’un mínim de quatre residències amb el context de la creació literària.

La Central del Circ i l’Antic Teatre s’incorporen a la coordinació d’EN RESiDÈNCiA, junt amb A Bao A Qu (amb qui s’ideà el programa el 2008), la Sala Beckett-Obrador Internacional de Dramatúrgia, Graner-Mercat de les Flors, l’Afluent, el MNAC i l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró de Barcelona. El Museu del Disseny també s’incorpora com a centre museístic vinculat estructuralment al  programa.

Consultar les bases completes de la convocatòria

Ajuntament de Barcelona