Barcelona Cultura

Restauradors catalans expliquen a Londres la restauració d’unes peces del Museu del Disseny

Silvia Marín, de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, i Aleix Barberà, del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, van presentar la setmana passada a Londres el treball de restauració d’uns socarrats de ceràmica del Museu del Disseny. Va ser en el marc de la conferència «Gels in Conservation»

Els socarrats són unes plaques decoratives que es col·locaven als sostres entre les bigues de fusta. Es realitzaven a motlle, i es decoraven recobrint la superfície de la peça amb òxid de calç abans de la cocció, per aplicar després els motius decoratius amb òxid de ferro i manganès.

Des del seu ingrés als antics Museus d’Art, l’any 1932, aquestes peces van passar per diferents intervencions amb cerva i vernissos amb la intenció de protegir-les; però el temps i la pols les havien embrutat.

Per retirar aquests compostos dels socarrats del Museu del Disseny els restauradors han utilitzat un mètode amb gel i dissolvents que ha permès fer una neteja controlada i segura.

Ajuntament de Barcelona