Anunci promocional del nou Museu del Disseny de Barcelona.

Desembre 2014.