Barcelona Cultura

La col·lecció de rellotges personals del Museu del Disseny de Barcelona

Source

Revista LA BUSCA DE PAPER 2015-2016

Authors

Text i fotografies: Eduard Farré

Number of pages

25

Ajuntament de Barcelona