El Museu social

En el passat recent els museus havien servit per preservar i registrar la memòria, sovint amb una mirada a un món dirigit per la gent benestant; de la mateixa manera, molts museus han estat instruments ideològics de control i difusió d'una interpretació sovint conservadora del passat, el present i el futur de les societats, sempre dinàmiques.

Avui, al costat d'aquestes pràctiques clàssiques un nou fenomen s'albira.

El museu està passant per un procés de democratització, es repensa i s'adapta als reptes dels nous temps d'apoderament cultural per part d'una ciutadania més formada i crítica que mai. Ja no es tracta tot just de democratitzar l'accés als museus, com havia plantejat amb valentia la Nova Museologia del segle passat, sinó de democratitzar el mateix concepte de museu entès com a dispositiu estratègic per a una nova forma de relació amb la ciutadania; una relació creativa i participativa: el Museu social.

Descobrim més sobre aquesta nova forma d’entendre la museologia aquest divendres al nostre blog.