Bandera de Santa Eulàlia

La bandera de santa Eulàlia és un dels símbols més importants de Barcelona. Atès el seu estat de conservació, l’any 2012 el Departament de Conservació Preventiva i Restauració del MUHBA reuneix un equip d’especialistes en la conservació de teixits, fusta i pintura de cavallet que, conjuntament amb químics, historiadors de l’art i museògrafs, fan possible l’estabilització de l’obra i li retornen els valors estètics.

Restauració de la bandera
Direcció i coordinació: Lídia Font, Anna Lázaro i Carla Puerto, del Servei de Conservació Preventiva i Restauració del Museu d’Història de Barcelona
Restauradors: Esther Martínez, Luz Morata, Carmen Masdeu, Voravit Roonthiva, Ruth Bagán i Empar Lloret
Analítiques de laboratori: Eduard Correal (IncaFust)
Assessorament tècnic per a l’estructura auxiliar d’alumini: Oriol Ribas, Metrikal
Estructura auxiliar d’alumini: Metrikal
Emmarcament: Acutangle

Bandera de Santa Eulàlia

Seda de color vermell decorada a l’oli i amb pa de plata per totes dues cares. Molt deteriorada per l’ús. Es va adherir a una fusta i es va envernissar completament. Entre 1581 i 1623. Mides: 149 x 81,7 cm. (MHCB246)

El moviment de la fusta provoca tensions, arrugues i ondulacions, i la capa pictòrica presenta fissures.
 
 
 

A la radiografia detectem un penediment de l’artista, ja que al revers es veu el rostre de la santa amb una inclinació diferent de com el pinta finalment a totes dues bandes.

No es pot desencolar la bandera del suport de fusta. La seda no té prou consistència i la pintura és massa feble.
 

Els vernissos posteriors hi afegeixen noves tensions i s’han enfosquit, per tant és necessari eliminar-los.
 
 

Neteja amb aigua i agar-agar, substància que forma un gel que millora la capacitat humectant i disminueix la penetració de l’aigua en el teixit. (©Esther Martínez_MUHBA).

Eliminació dels estucs i del vernís no original amb un solvent-gel: ligroïna + etanol (80:20) gelificada amb carbopol + ethomeen per la seva polaritat reduïda.

Correcció de les deformacions.
 
 

Abans de la neteja.(©Ramon Muro-MUHBA).

Després de la neteja. (©Pep Parer-MUHBA).

Reconstrucció hipotètica de la bandera basada en les dades de l’estudi.