Barcino/BCN

Quins vestigis arqueològics s’han estudiat per conèixer Barcino i com se’ls ha incorporat al patrimoni monumental i el paisatge urbà de la Barcelona contemporània?

Itinerari de tres hores que té l’objectiu de situar la ciutat romana de Barcino respecte de la Barcelona contemporània, tot analitzant en quina mesura la ciutat d’avui en dia és deutora de la ciutat romana i com la trama urbana actual ha integrat i monumentalitzat els vestigis romans que n’han pervingut. L’itinerari s’inicia a la plaça de la Vila de Madrid, on es conserva la traça d’una via romana secundària que menava cap a Barcino i la necròpolis que flanquejava el camí. Tot seguit es visiten les restes dels aqüeductes que proveïen d’aigua la ciutat, les muralles que l’encerclaven, amb les portes d’època que encara es mantenen, i les restes del temple dedicat a l’emperador August, l’únic vestigi que es conserva dels edificis que van constituir el fòrum de la ciutat romana. L’itinerari també inclou la visita als tallers d’època romana que es troben en el subsòl arqueològic de la Plaça del Rei i a les restes de la Porta de mar i les termes del carrer Regomir, 7-9.

Objectius

 • Situar Barcino, colònia romana establerta prop del mar, en una plana agrícola i en la ruta que conduïa de Roma cap a Tàrraco.
 • Explicar les principals restes arqueològiques conservades de la ciutat romana.
 • Mostrar el pòsit romà en la trajectòria urbana posterior de Barcelona, amb una referència especial al paper de les muralles en la continuïtat urbana.
 • Explicar certs aspectes de la vida quotidiana del món dels romans i analitzar en quina mesura han continuat o canviat avui dia: els rituals funeraris, l’alimentació, la higiene, la família, les creences religioses.
 • Analitzar el procés de monumentalització dels vestigis romans i la seva incorporació a la trama urbana actual.

Relacions curriculars

 • Localització en el temps i l’espai dels processos, les estructures i els esdeveniments més rellevants de la història de Catalunya i Espanya, contrastant críticament algunes interpretacions historiogràfiques sobre un fenomen o procés. Identificació de continuïtats, canvis i retrocessos, així com de les relacions de simultaneïtat en la successió dels fets d’un mateix període històric.
 • Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en els processos històrics i anàlisi de les interrelacions que s’hi produeixen per tal d’elaborar explicacions sobre els fets. Establiment de relacions entre fets locals i el seu context més general.
 • Observació directa de les restes principals de la cultura material romana i del patrimoni arqueològic (Tàrraco, Empúries, Bàrcino, i d’altres en l’entorn més immediat de l’alumne/a) i indirecta d’altres restes materials a Catalunya i a Hispània a través de qualsevol suport, en especial amb l’ús de les TIC. Valoració d’aquest patrimoni i el respecte per l’herència clàssica.

Materials

 • Plànols de les restes arqueològiques conservades a Barcino i de la Barcelona actual per establir canvis i continuïtats en l’urbanisme de la ciutat.

Punts de la visita

 • MUHBA Via Sepulcral Romana.
 • Itinerari: muralles romanes, porta decumana de la plaça Nova, restes de l’aqüeducte, temple d’August, plaça de Ramon Berenguer IV i Centre Cívic Pati Llimona.
 • Domus de Sant Honorat.
 • Subsòl arqueològic de la plaça del Rei: muralla romana, intervallum, bugaderia, cardo minor, factoria de salaó de peix, instal·lació de vi.

Tipologia d’activitat:

itinerari i visita

Nivell recomanat:

batxillerat

Punt de trobada:

MUHBA Via Sepulcral Romana

Període històric:

època romana, època contemporània

Durada:

3 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

120 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)