Barraques: els confins de Barcelona

Quin paper ha tingut la ciutat informal en el desenvolupament de la metròpoli de Barcelona?

El Turó de la Rovira, amb la seva excepcional perspectiva en 360º sobre la metròpoli de Barcelona, s’erigeix com un punt estratègic des d’on explicar l’evolució urbana de la ciutat contemporània. La visita proposa fixar l’atenció en perspectives properes i en les més llunyanes per analitzar el desenvolupament metropolità de Barcelona ens els darrers 150 anys des d’una talaia que, al llarg de la història de la ciutat, s’ha fet eco dels esdeveniments que es vivien a la plana. Així, mentre l’ordre de l’Eixample s’estenia per la plana, la població immigrant que arribava a Barcelona no tenia cap més opció que instal·lar-se en barraques a la zona de la platja, la muntanya de Montjuïc, o els turons del Carmel i de la Rovira. A partir de l’exemple del Barri de Los Cañones es parlarà de la ciutat informal i del paper dels habitants d’aquests barris en la construcció de la gran Barcelona, de la tasca portada a terme per les associacions de veïns per assegurar els serveis bàsics per a la població i reivindicar educació i habitatge digne per a tothom.

Objectius:

 • Situar les  principals transformacions urbanes de la ciutat contemporània i els esdeveniments històrics que han deixat la seva empremta en la trama urbana, a través de l’observació de la panoràmica urbana.
 • Explicar la relació històrica entre el pla de Barcelona i el Turó de la Rovira: els diferents usos del turó durant l’època contemporània ( agrícola, dipòsit d’aigües, zona d’estiueig, bateria antiaèria de la guerra civil, zona de barraques, mirador de la ciutat i espai de memòria).
 • Contextualitzar les restes de barraques del nucli de Los Cañones, que es va aixecar  durant la postguerra com a nucli d’habitatges informals per allotjar-hi la mà d’obra d’una ciutat en procés de recuperació econòmica.
 • Analitzar aspectes de la vida quotidiana en un període de la postguerra, a partir de fonts escrites, gràfiques i orals.
 • Comparar el desenvolupament de la ciutat informal a Barcelona amb el d’altres ciutats d’arreu del món.

Relacions curriculars:

 • Cerca, anàlisi i contrast d'informacions estadístiques, gràfics i mapes, així com de les informacions que ens proporcionen els mitjans de comunicació. Contrast i valoració crítica d'informacions diferents sobre un mateix fet o fenomen, valorant solucions i alternatives als problemes.
 • Identificació de l'impacte dels processos productius, dels moviments de població i del creixement urbà sobre el territori. Anàlisi de les formes de vida, dels problemes i de la gestió de les ciutats actuals, especialment a Catalunya i Espanya.

Punts de la visita:

 • MUHBA Turó de la Rovira:
  - Lloc de comandament
  - Panoràmica de Barcelona des de la bateria
  - Pavelló de la Tropa
  - Pavelló dels Oficials (escola d’adults del barri de Los Cañones)

Tipologia d’activitat:

visita 

Nivells recomanats:

3r d’ESO 

Lloc:

MUHBA Turó de la Rovira

Període històric:

època contemporània

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

89 euros per grup (màxim: 20 alumnes). A partir de 20 alumnes,  4’45 euros per alumne/a.