Del mercat a la cuina i la taula en la Barcelona medieval

Com es proveïen d’aliments de les taules dels barcelonins a l’edat mitjana? Quins productes hi havia?

El pa i el vi eren la base de l’alimentació medieval. Els aliments que els acompanyaven eren de difícil conservació i les mestresses de casa, les esclaves i les serventes se’n proveïen cada dia als mercats organitzats per places i carrers a tota la ciutat. A través d’un itinerari per l’antic barri Quarter del Mar i la visita a les peces de la col·lecció de la Barcelona medieval del MUHBA Plaça del Rei, analitzarem com s’organitzava l’abastament d’aliments a la ciutat i quins gustos i aromes es trobaven a les taules medievals.

Objectius

  • Explicar l’organització de l’abastament d’aliments a la Barcelona medieval i la seva distribució als diferents mercats urbans.
  • Analitzar la configuració de l’espai urbà medieval en relació amb les zones establertes com a sector de mercat.
  • Explicar la base de l’alimentació medieval, els sistemes que hi havia per conservar els aliments i els gustos culinaris de l’època, així com els costums a taula.
  • Establir canvis i continuïtats en els hàbits alimentaris de l’edat mitjana i avui dia, i com aquests condicionen la salut de les persones.

Relacions curriculars

  • Aplicació de les nocions històriques de canvi, continuïtat i simultaneïtat a diversos fenòmens històrics.
  • Anàlisi dels canvis econòmics i polítics de la baixa edat mitjana, incidint especialment en l’auge de la vida urbana i el comerç i en els conflictes al món rural. Anàlisi del paper de l’Església en la cultura i la mentalitat medievals.
  • Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en els processos històrics i anàlisi de les interrelacions que s’hi produeixen, per tal d’elaborar explicacions sobre els fets. Establiment de relacions entre fets locals i el seu context més general.

Materials

Elements específics de suport per a l’itinerari.

Punts de la visita

  • Itinerari urbà: plaça del Rei, carrer dels Mercaders, plaça de la Llana, passeig del Born, plaça de Santa Maria i plaça de l’Àngel.
  • MUHBA Plaça del Rei: Palau Reial Major (col·lecció Barcelona Medieval i Saló del Tinell).

Tipologia d’activitat:

itinerari i visita

Nivells recomanats:

1r cicle d’ESO

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època medieval

Durada:

2 hores aproximadament

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

 95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)