El Poblenou, motor industrial de Barcelona

Per què Barcelona fou la primera gran ciutat fabril del sud d’Europa? Com el Poblenou esdevingué el gran districte industrial de Barcelona?

Itinerari pels espais i edificis industrials conservats al Poblenou que permeten analitzar el procés d’industrialització de Sant Martí de Provençals amb relació a la ciutat de Barcelona, des del moment en què se situen els prats d’indianes a finals del segle XVIII, fins al 22@ del segle XXI.

Objectius

 • Explicar el procés d’industrialització de Barcelona durant el segle XIX i principis del segle XX, i les seves repercussions en la transformació urbana de Sant Martí de Provençals.
 • Estudiar les transformacions socials del segle XIX vinculades a la industrialització. Innovació tècnica, dinàmica empresarial, dinamisme obrer i associacionisme popular al Poblenou de Sant Martí de Provençals.
 • Analitzar les condicions de vida dels treballadors, l’especialització en el treball i la immigració en el primer terç del segle XX.
 • Explicar el creixement metropolità, el canvi econòmic i la metamorfosi urbanística al Poblenou, des dels anys seixanta fins al 22@ de principis del XXI.

Relacions curriculars

 • Recerca d’aspectes de la vida quotidiana del passat, a partir d’informacions extretes de fonts primàries, prioritzant les fonts orals i d’arxiu, i secundàries.
 • Valoració dels canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial i interpretació del fenomen des de la multicausalitat. Anàlisi de les formes de vida en les ciutats industrials del segle XIX a partir d’algun exemple proper. Interpretació de la problemàtica i de les aportacions d’algunes ideologies i revolucions, analitzant especialment els moviments socials i polítics a Catalunya.
 • Localització en el temps i en l’espai dels processos, les estructures i els esdeveniments més rellevants de la història de Catalunya i Espanya, contrastant críticament algunes interpretacions historiogràfiques sobre un fenomen o procés. Identificació de continuïtats, canvis i retrocessos, així com de les relacions de simultaneïtat en la successió dels fets d’un mateix període històric.
 • Valoració del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, com a subjectes de la història de Catalunya i Espanya, i exercitació de l’empatia històrica.
 • Descripció i explicació del procés d’industrialització, de les transformacions econòmiques i socials, i del canvi de mentalitats durant la segona meitat del segle XIX. Comentari de fonts estadístiques i gràfiques sobre la industrialització a Catalunya. Caracterització del naixement i l’evolució del moviment obrer durant la segona meitat del segle XIX.

Materials

 • Elements específics de suport al desenvolupament de l’itinerari: imatges i plànols històrics del Poblenou.

Punts de la visita

 • Centre Cultural La Farinera del Clot.
 • Carrer del Clot, del 2 a 34.
 • Antic carrer del Rec Comtal.
 • Mercat del Clot.
 • Parc del Clot.
 • Can Jaumandreu, també conegut com el Vapor de la Llana (Universitat Oberta de Catalunya).
 • Rambla del Poblenou, 152-160.
 • Ca l’Aranyó (Universitat Pompeu Fabra). Llacuna, 123-135; Roc Boronat, 134-50.
 • Antiga fàbrica de Josep Canela (Universitat de Barcelona). Ciutat de Granada, 133.
 • Hispano Olivetti. Gran Via de les Corts Catalanes, 860.

Tipologia d’activitat:

itinerari

Nivells recomanats:

ESO i batxillerat

Punt de trobada:

Centre Cultural La Farinera del Clot, Gran Via de les Corts Catalanes, 837

Període històric:

època contemporània

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)