El Refugi 307: solidaritat per sobreviure

Com es va defensar la població de les bombes durant la Guerra Civil?

Visita al refugi antiaeri del Poble-sec, construït solidàriament pels veïns i veïnes del barri durant el període de la Guerra Civil. El combat per sobreviure exigí el desenvolupament d’una organització veïnal i un gran esforç institucional per tal de protegir la població civil dels bombardejos aeris a què l’excèrcit franquista va sotmetre la ciutat.

OBJECTIUS:

-Situar els esdeveniments històrics, previs, contemporanis i posteriors a la construcció del Refugi 307. Explicar les teories militars sobre el bombardeig de les ciutats després de la Primera Guerra Mundial i en temps de preparació d’una altra gran guerra internacional.

- Fer conèixer la història dels bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola: el bombardeig naval i la participació de les aviacions italiana i alemanya en els bombardejos aeris.

-Entendre l’impacte dels bombardejos sobre la població civil.

-Analitzar les característiques tècniques i constructives i el funcionament del Refugi 307.

-Conèixer aspectes de la vida quotidiana en un període d’excepció, com és el dels temps d’una guerra civil, a partir de fonts escrites, gràfiques i orals.

RELACIONS CURRICULARS:

-Recerca d'aspectes de la vida quotidiana del passat, a partir d'informacions extretes de fonts primàries, prioritzant les fonts orals i d'arxiu, i secundàries. Elaboració i lectura de mapes històrics.

-Identificació dels elements bàsics de l'ordre polític i social de la primera meitat del segle XX, incidint en les lluites socials i els conflictes bèl•lics. Caracterització d'aspectes relatius a la situació històrica de Catalunya i Espanya, en especial, durant la II República i la Guerra civil.

-Localització en el temps i en l'espai dels processos, estructures i esdeveniments més rellevants de la història de Catalunya i Espanya, contrastant críticament algunes interpretacions historiogràfiques sobre un fenomen o procés. Identificació de continuïtats, canvis i retrocessos, així com de les relacions de simultaneïtat en la successió dels fets d'un mateix període històric.

-Identificació de les causes de la sublevació militar de 1936 i de les fases principals de la Guerra Civil. Descripció i anàlisi de l'evolució política i de la repressió social i ideològica a les rereguardes dels dos bàndols. Establiment de relacions amb la situació internacional.

-Anàlisi de la situació de la Generalitat republicana durant la guerra i de la població civil. Explicació argumentada del desenllaç de la guerra i de les conseqüències del conflicte per mitjà del contrast crític de diverses fonts.

PUNTS DE LA VISITA:

-Exterior del Refugi 307, davant dels plafons expositius: l’aviació i el setge aeri durant la Guerra Civil, l’organització del Servei de Defensa Passiva, l’estratègia de defensa activa de la ciutat.

-Accés al Refugi 307: els accessos als refugis en relació a la tipologia d’armanent.

-Interior del Refugi 307:   lavabos i  galeria dels bancs (tècniques constructives dels refugis); galeria del cartell (normes d’ús del refugi); la cisterna (els serveis del refugi); la infermeria (la salut en temps de guerra); la sala d’expansió  del nens (la guerra  i els infants); la xemeneia (els usos posteriors del refugi, el barraquisme durant la postguerra).

 

Tipologia d’activitat:

visita

Nivell recomanat:

ESO i batxillerat

Punt de trobada:

MUHBA Refugi 307

Període històric:

època contemporània

Durada:

1h 30 min aproximadament

Preu:

80 euros (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)

Informació i reserves:

Adreça electrònica: reservesmuhba@bcn.cat
Tel.: 93256 21 22. Fax: 93 268 04 54
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.