El Turó de la Rovira. Panoràmica històrica en 360º

Com interpretar la panoràmica metropolitana des del turó? Com es va organitzar en la Guerra Civil la defensa antiaèria? Per què va ser important el barraquisme en el creixement de la postguerra?

Des del  cim del turó de la Rovira hi ha una visió única de Barcelona de 360º. La visita a aquest espai patrimonial permet d’entendre com era i quina funció tenia la bateria antiaèria que s’hi va construir durant la Guerra civil. Així mateix, s’explica la utilització d’aquest espai durant la postguerra per a la ubicació d’un nucli barraquista que allotjà un nombre important de persones que havien vingut a treballar en la indústria i els serveis d’una ciutat que iniciava la represa econòmica sense democràcia.

OBJECTIUS:

  • Analitzar la història dels bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil.
  • Contextualitzar les restes de les barraques del nucli dels Canons que van ser creades durant la postguerra per allotjar la mà d’obra d’una ciutat en procés de represa econòmica.
  • Establir relacions entre la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial a través del paper de les ciutats en l’estratègia militar.
  • Analitzar les característiques tècniques i constructives i el funcionament de la bateria antiaèria del turó de la Rovira per a la defensa activa de la ciutat de Barcelona.
  • Debatre sobre els aspectes de la vida quotidiana d’un període d’excepció, com  és el temps de la guerra civil i la postguerra, a partir de fonts escrites, gràfiques i orals.

RELACIONS CURRICULARS:

  • Ús de la periodització convencional i de les convencions de datació i identificació de la durada, simultaneïtat i successió d'esdeveniments històrics.
  • Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.
  • Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur. Valoració de l'intercanvi intergeneracional d'experiències.

MATERIALS:

Elements específics de suports per al desenvolupament de la visita.

PUNTS DE LA VISITA :

MUHBA Turó de la Rovira:
 - Lloc de comandament
 - Panoràmica de Barcelona des de la bateria
 - Pavelló de la Tropa
 - Pavelló dels Oficials (escola d’adults del barri de Los Cañones)

Tipologia d’activitat:

visita

Nivell recomanat:

primària i cicle superior

Punt de trobada:

MUHBA Turó de la Rovira

Període històric:

època contemporània

Durada:

1h 30 min. aproximadament

Nombre màxim d’alumnes:

25 alumnes

Preu:

80 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)

Informació i reserves:

Adreça electrònica: reservesmuhba@bcn.cat
Tel.: 93256 21 22. Fax: 93 268 04 54
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.