Inscripció amb el nom de Barcino

Període històric

època romana

Temàtica

Tipologia de document

peça