L’Eixample Cerdà: la gran transformació de la ciutat

Quines transformacions va tenir Barcelona com a conseqüència de l’enderroc de les muralles?

A mitjan segle XIX  Barcelona va saltar les muralles que, des del Decret de Nova Planta de 1716, la constrenyien i ofegaven. Amb l’enderroc de les muralles Barcelona inicia un ràpid procés de creixement que implicà la projecció d’una ciutat amb ambició metropolitana i  de capitalitat. A través d’un itinerari per l’Eixample Central s’explica la transformació urbana de la ciutat en aquell període, el pla Cerdà i les principals infraestructures de serveis que es planificaren i construïen en paral·lel a la edificació de l’Eixample.

Objectius:

 • Identificar les problemàtiques de la ciutat industrial que motivaren la transformació urbana a mitjan del segle XIX: densitat de població, densitat urbana i manca de salubritat.
 • Explicar la transformació urbana de la ciutat de Barcelona de mitjan del segle XIX fins a principis del segle XX: l’enderroc  de les muralles i l’expansió de la ciutat pel pla de Barcelona amb la construcció de l’Eixample i el desenvolupament dels suburbis.
 • Analitzar les idees clau del pla urbanístic de Cerdà: l’estructura modular de les illes de cases, la higiene, la distribució de la població i els serveis així com la mobilitat.
 • Reconèixer el paper de les infraestructures per al subministrament de serveis en la configuració de la ciutat metropolitana: l’aigua, la llum i els transports metropolitans.
 • Reflexionar sobre com les polítiques urbanístiques i d’infraestructures incideixen en el disseny de les ciutats i com aquestes condicionen la vida dels seus habitants.

Relacions curriculars:

 • Ús de la periodització convencional i de les convencions de datació i identificació de la durada, simultaneïtat i successió d'esdeveniments històrics.
 • Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.
 • Caracterització d'algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l'anàlisi de les formes d'organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d'altres èpoques històriques.
 • Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur. Valoració de l'intercanvi intergeneracional d'experiències.

Punts de la visita:

 • Torre de les Aigües (c/ Roger de Llúria, 56)
 • Illa de cases de Cerdà (c/Roger de Llúria)
 • Passatge Permanyer
 • Mansana de la Discòridia- Casa Lleó Morera (Pg. De Gràcia)
 • Gran Via- Passeig de Gràcia
 • Parada de Metro
 • Plaça Catalunya                                                                                                                                                    

Tipologia d’activitat:

itinerari

Nivells recomanats:

cicle superior de Primària

Punt de trobada:

Torre de les Aigües ( c/ Roger de Llúria, 56)

Període històric:

Barcelona contemporània

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

 25

Preu:

95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)