L’obertura de la Via Laietana i la creació del barri gòtic

Quins debats se suscitaren a principis del segle XX arran de l’obertura d’un nou eix pel nucli antic i la monumentalització del centre històric?

L’itinerari mostra quina era la percepció del patrimoni a principis del segle XX i els debats que es van entaular a l’hora de donar forma a la nova avinguda i de monumentalitzar el centre històric. El barri gòtic, la plaça de Ramon Berenguer i el mateix Museu d’Història de Barcelona són fills de l’obertura d’aquesta via prevista en la reforma de la ciutat vella ideada per Ildefons Cerdà i reformulada per Àngel Baixeras.

Objectius

 • Mostrar que Ciutat Vella era «la ciutat» fins a l’expansió dels suburbis i la construcció de l’Eixample. Mostrar la cara productiva i de residència obrera, amb difícils condicions higièniques, per la banda del barri de Sant Pere.
 • Explicar el manteniment del paper central del nucli antic: de la construcció de la façana de la catedral, completada a principis del segle XX, a la creació del Palau de la Música per Domènech i Montaner, dins l’àrea de contacte amb la nova ciutat.
 • Explicar el disseny de la Via Laietana sota l’impuls noucentista: noves tècniques constructives i eclecticisme historicista en una via d’edificis prestigiosos. Mostrar les correccions del 1914 per connectar amb els carrers del seu entorn i crear perspectives monumentals.
 • Analitzar la voluntat de representació històrica: l’operació del barri gòtic i la plaça de Ramon Berenguer el Gran; el complex diàleg urbà i arquitectònic de l’avinguda de la Catedral al llarg del segle XX, fins al nou mercat de Santa Caterina.
 • Entrenar-se en la lectura del paisatge urbà com a document històric, amb l’ús de plànols, alçats i textos, i a partir de l’observació directa.

Relacions curriculars

 • Obtenció i processament d’informació a partir de l’observació directa i indirecta de paisatges propers i llunyans.
 • Identificació i ús de diferents tipus de fonts (materials, textuals, cartogràfiques, digitals, etc.), valorant les seves aportacions al coneixement del medi físic i de les formes de vida en el present i el passat.
 • Identificació dels elements bàsics de l’ordre polític i social de la primera meitat del segle XX.
 • Lectura de representacions bidimensionals d’obres arquitectòniques i urbanisme, i d’objectes i artefactes tècnics.
 • Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en els processos històrics i anàlisi de les interrelacions que s’hi produeixen per tal d’elaborar explicacions sobre els fets. Establiment de relacions entre fets locals i el seu context més general.
 • Identificació, anàlisi i valoració argumentada de l’evolució del catalanisme polític durant el primer terç del segle XX i, en particular, de les realitzacions de la Mancomunitat de Catalunya.

Materials

 • Elements específics de suport per al desenvolupament de l’itinerari: audiovisual La construcció de la Via Laietana i imatges històriques de l’obertura d’aquest carrer.

Punts de la visita

 • MUHBA Plaça del Rei: sala de grups.
 • Itinerari: carrer del Sotstinent Navarro, carrer de Mercaders, plaça d’Antoni Maura, carrer de Joaquim Pou, plaça de Ramon Berenguer IV.

Tipologia d’activitat:

itinerari

Nivells recomanats:

segon cicle d’ESO i batxillerat

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època contemporània

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)