Barcelona al límit. La guerra civil i el barraquisme al Turó de la Rovira

Com interpretar la panoràmica metropolitana des del turó? Com es va organitzar en la Guerra Civil la defensa antiaèria? Per què va ser important el barraquisme en el creixement de la postguerra?

Des del  cim del turó de la Rovira hi ha una visió única de Barcelona de 360º. La visita a aquest espai patrimonial permet d’entendre com era i quina funció tenia la bateria antiaèria que s’hi va construir durant la Guerra civil. Així mateix, s’explica la utilització d’aquest espai durant la postguerra per a la ubicació d’un nucli barraquista que allotjà un nombre important de persones que havien vingut a treballar en la indústria i els serveis d’una ciutat que iniciava la represa econòmica sense democràcia.

OBJECTIUS:

 • Situar els esdeveniments històrics previs, contemporanis i posteriors a la construcció de la bateria antiaèria.
 • Explicar les teories militars sobre el bombardeig de les ciutats després de la Primera Gerra Mundial  i en temps de preparació d’una altra gran guerra internacional.
 • Analitzar la història dels bombardeigs sobre Barcelona durant la Guerra Civil.
 • Contextualitzar les restes de barraques del nucli dels Canons per la creació durant la postguerra d’un nucli d’habitatges informals per allotjar la mà d’obra d’una ciutat en procés de recuperació econòmica.
 • Analitzar les característiques tècniques i constructives i el funcionament de la bateria antiaèria del Turó de la Rovira per a la defensa activa de la ciutat de Barcelona.
 • Analitzar aspectes de la vida quotidiana en un període d’excepció, com és el del temps d’una guerra civil i la postguerra, a partir de fonts escrites, gràfiques i orals.

RELACIONS CURRICULARS:

 • Identificació dels elements bàsics de l'ordre polític i social de la primera meitat del segle XX, incidint en les lluites socials i els conflictes bèl·lics. Caracterització d'aspectes relatius a la situació històrica de Catalunya i Espanya, en especial, durant la II República i la Guerra civil.
 • Comparació dels sistemes totalitaris del segle XX, caracteritzant especialment l'evolució del franquisme a Catalunya i Espanya.
 • Anàlisi del procés de reconstrucció de l'ordre polític i econòmic després dels conflictes bèl·lics. Caracterització dels models socioeconòmics de postguerra.
 • Identificació de les causes de la sublevació militar de 1936 i de les fases principals de la Guerra Civil. Descripció i anàlisi de l'evolució política i de la repressió social i ideològica a les rereguardes dels dos bàndols. Establiment de relacions amb la situació internacional.
 • Anàlisi de la situació de la Generalitat republicana durant la guerra i de la població civil. Explicació argumentada del desenllaç de la guerra i de les conseqüències del conflicte per mitjà del contrast crític de diverses fonts.
 • Identificació dels elements que defineixen el règim franquista i anàlisi de la seva gènesi i dels seus fonaments. Sistematització de l'evolució política i econòmica des de la fi de la Guerra Civil fins al 1959. Anàlisi i interpretació de textos, gràfiques i estadístiques i altres fonts històriques.
 • Sistematització de l'evolució política i econòmica del franquisme des de l'expansió dels anys seixanta fins al 1975. Sistematització i anàlisi de les transformacions socials i econòmiques de Catalunya durant aquest període. Identificació de les principals continuïtats i canvis respecte de l'etapa anterior per mitjà de l'anàlisi, interpretació i contrast de diverses fonts històriques, entre les quals les fonts orals.

MATERIALS:

Elements específics de suport per al desenvolupament de la visita.

PUNTS DE LA VISITA:

MUHBA Turó de la Rovira:
 - Lloc de comandament
 - Panoràmica de Barcelona des de la bateria
 - Pavelló de la Tropa
 - Pavelló dels Oficials (escola d’adults del barri de Los Cañones)

Tipologia d’activitat:

visita

Nivells recomanats:

ESO i batxillerat

Punt de trobada:

MUHBA Turó de la Rovira

Període històric:

època contemporània

Durada:

1h 30 min. aproximadament

Nombre màxim d’alumnes:

25 alumnes

Preu:

80 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)