La Barcelona moderna: abans i després de 1714

Com va ser possible la represa productiva de la ciutat tot i la desfeta de 1714?

La desfeta de 1714 va suposar, en pocs anys, una transformació important per a Barcelona en els àmbits polític, urbanístic, econòmic i social. L’absolutisme borbònic comportà un canvi en el govern de la ciutat: del Consell de Cent regit per l’oligarquia urbana es passà a l’Ajuntament borbònic sota el comandament d’un capità general. Tanmateix, l’entramat gremial i l’emprenedoria d’alguns artesans i comerciants barcelonins, el “saber fer” de la Barcelona del 1700, va fer possible que la repressió política i cultural no aconseguís, tot i la duresa de les circumstàncies, paralitzar la ciutat. Unes dècades després, Barcelona es convertirà en una ciutat industrial capdavantera en el mapa europeu.

Objectius

 • Analitzar Barcelona en el context de l’Europa moderna: la configuració espacial i social i la vida urbana en els segles XVI i XVII, en una ciutat que no s’ajusta al tòpic d’una època de decadència.
 • Explicar la recuperació de Barcelona després de la desfeta de 1714 per iniciativa dels emprenedors procedents del teixit gremial i els comerciants del segle XVII.
 • Explicar les transformacions polítiques que suposà el pas del Consell de Cent a l’Ajuntament borbònic.
 • Analitzar l’impacte del conflicte bèl·lic a la ciutat i els elements que van fer possible la recuperació de la ciutat.
 • Fer entendre els canvis en les formes de vida i d’organització social dels barcelonins pel que fa a les condicions de treball durant el segle xviii, quan es va passar d’un sistema gremial a una estructura industrial del treball amb la implantació de les cases-fàbrica d’indianes.

Relacions curriculars

 • Aplicació de les nocions històriques de canvi, continuïtat i simultaneïtat en diversos fenòmens històrics.
 • Ús i contrast de diferents fonts documentals primàries i secundàries (materials, textuals, iconogràfiques, cartogràfiques, digitals, etc.) per contextualitzar els conceptes generals en fets de l’entorn proper. Representació gràfica de les seqüències temporals.
 • Valoració del paper de les dones i els homes com a subjectes de la història i del present. Exercitació de l’empatia històrica i establiment de relacions entre el passat i el present.
 • Anàlisi de l’evolució social, política i econòmica en l’edat moderna, situant l’imperi hispànic dins el context europeu. Comparació de situacions històriques d’època moderna, com l’ampliació del món conegut pels europeus o els conflictes religiosos, entre d’altres, amb fets de l’actualitat. Caracterització d’alguna civilització no europea.

Materials

 • Elements específics de suport per al desenvolupament de l’itinerari.

Punts de l’itinerari

 • Plaça del Rei
 • Plaça de Sant Jaume
 • Font de Sant Just i Pastor
 • Casa del Gremi dels Carders
 • Passeig del Born
 • Antiga casa-fàbrica del carrer Tantarantana - Allada Vermell

Tipologia d’activitat:

itinerari i visita

Nivells recomanats:

ESO

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època moderna

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)