La Fabra i Coats, una gran fàbrica de Barcelona

Com incidí la fàbrica Fabra i Coats en la creació del teixit social i urbà de Sant Andreu?

La trajectòria d’una fàbrica que creà un teixit social i urbà a Sant Andreu, un dels nuclis fonamentals de la Barcelona unificada el 1897, i que es manté fins a principis del segle XXI. Activitat en col·laboració amb l’Associació d’Amics de Fabra i Coats, que explicaran la seva experiència com a antics treballadors i treballadores a partir dels seus testimonis orals.

Objectius

 • Explicar el procés d’industrialització de Barcelona durant el segle XIX i principis del segle XX i les seves repercussions en la transformació urbana de Sant Andreu del Palomar.
 • Fer conèixer el funcionament d’una fàbrica tèxtil originària del segle XIX, que es va transformant al llarg del segle XX per adaptar-se a les innovacions tècniques i a la seva internacionalització.
 • Explicar les transformacions socials del segle XIX vinculades a la industrialització. La conflictivitat obrera, el moviment obrer i l’associacionisme a Sant Andreu del Palomar.
 • Explicar la trajectòria del model de Can Fabra, amb assistència mèdica, economat, guarderia i entitats de lleure per als treballadors, en comparació d’altres models de distribució en la presentació de serveis entre treballadors, empreses i poders públics.

Relacions curriculars

 • Valoració dels canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial i interpretació del fenomen des de la multicausalitat. Anàlisi de les formes de vida en les ciutats industrials del segle XIX a partir d’algun exemple proper. Interpretació de la problemàtica i de les aportacions d’algunes ideologies i revolucions, analitzant especialment els moviments socials i polítics a Catalunya.
 • Descripció i explicació del procés d’industrialització, de les transformacions econòmiques i socials, i del canvi de mentalitats durant la segona meitat del segle XIX. Comentari de fonts estadístiques i gràfiques sobre la industrialització a Catalunya. Caracterització del naixement i evolució del moviment obrer durant la segona meitat del segle XIX.
 • Valoració del paper dels homes i les dones, individualment i col· lectiva, com a subjectes de la història de Catalunya i Espanya i exercitació de l’empatia històrica.
 • Recerca d’aspectes de la vida quotidiana del passat, a partir d’informacions extretes de fonts primàries, prioritzant les fonts orals i d’arxiu, i secundàries.

Materials

 • Elements específics de suport al desenvolupament de l’itinerari: imatges i plànols històrics.

Punts de la visita

 • Porteria i bàscula dels camions
 • Sala de calderes i sala de comptadors
 • Edifici destinat a la fabricació del fil
 • Magatzems de la fàbrica
 • Secció litogràfiques
 • Antigues oficines
 • Espai destinat a la fabricació d’expositors
 • Bombers
 • Vestidors
 • Moll de càrrega

Tipologia d’activitat:

visita

Nivell recomanat:

segon cicle d’ESO

Punt de trobada:

davant del Centre Cultural Can Fabra, c/ Segre, 24-32

Període històric:

època contemporània

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

 95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)

La Fabra i Coats, Sant Andreu i Barcelona

El MUHBA ofereix la possibilitat de complementar la visita a la fàbrica amb un itinerari per Sant Andreu.