La formació d’una capital. La ciutat medieval

Com arriba la Barcelona medieval a convertir-se en una de les grans capitals mercantils de la Mediterrània?

L’itinerari mostra la formació d’un empori mercantil i una capital política, tot recorrent els testimonis encara avui visibles d’una Barcelona medieval en expansió: carrers, parcel·lari, edificis artesans, conjunts monumentals.

Objectius

 • Explicar, a partir de l’entramat de carrers, el pla parcel·lari i les edificacions, i la configuració espacial i social de la ciutat medieval, tot mostrant com els processos de creixement urbà comportaven guanys, pèrdues i conflictes, fins i tot immobiliaris, i la seva relació amb l’activitat productiva i amb el comerç llunyà.
 • Abordar aspectes de la vida quotidiana, especialment en l’entorn del sistema gremial i la seva combinació entre residència, treball i vida social.
 • Presentar, a partir dels conjunts monumentals conservats, la formació de les institucions de govern de la ciutat i la implantació a la ciutat d’altres poders com a capital de Catalunya i principal centre urbà de la corona catalanoaragonesa.
 • Mostrar el repertori de formes per resoldre les necessitats constructives més diverses a partir de la progressiva definició d’un gòtic amb característiques pròpies.
 • Apuntar, a partir de les tipologies edificatòries, la permanència de molts aspectes del teixit econòmic, social i urbà més enllà de l’edat mitjana.

Relacions curriculars

 • Aplicació de les nocions històriques de canvi, continuïtat i simultaneïtat en diversos fenòmens històrics.
 • Ús i contrast de diferents fonts documentals primàries i secundàries (materials, textuals, iconogràfiques, cartogràfiques, digitals, etc.) per contextualitzar els conceptes generals a fets de l’entorn proper.
 • Valoració del paper de les dones i dels homes com a subjectes de la història i del present.
 • Identificació dels trets bàsics del procés de formació dels comtats catalans fins a la consolidació de la corona catalanoaragonesa. Caracterització de les principals institucions catalanes, establint relacions amb algunes institucions actuals.
 • Anàlisi dels canvis econòmics i polítics de la baixa edat mitjana, incidint especialment en l’auge de la vida urbana i del comerç i en els conflictes al món rural. Anàlisi del paper de l’Església en la cultura i la mentalitat medievals.
 • Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en els processos històrics, i anàlisi de les interrelacions que s’hi produeixen per tal d’elaborar explicacions sobre els fets. Establiment de relacions entre fets locals i el seu context més general.
 • Identificació de les causes i les conseqüències dels fets històrics i dels principals processos d’evolució i canvi anteriors a l’època contemporània que permetin analitzar situacions posteriors, així com les particularitats de l’evolució històrica de Catalunya i Espanya.

Punts de la visita

 • MUHBA Plaça del Rei: Palau Reial Major (Saló del Tinell i capella de Santa Àgata, exposició permanent «Barcelona a l’alta edat mitjana»).
 • Itinerari: plaça del Rei, plaça de l’Àngel, carrer de l’Argenteria, carrer de les Caputxes, Santa Maria del Mar, passeig del Born, carrer de Montcada.

Tipologia d’activitat:

itinerari i visita

Nivells recomanats:

ESO i batxillerat

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època medieval

Durada:

2 hores aproximadament

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

 95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)