Les muralles romanes, història i recuperació monumental

Quin paper ha tingut la muralla romana en la història de Barcelona?

L’itinerari, de Regomir 7-9 a la plaça Nova, recorre la meitat del perímetre del recinte emmurallat de la ciutat romana i permet redescobrir aquest element patrimonial de la ciutat que s’ha anat recuperant, a través de diferents intervencions, al llarg del segle XX i començament del XXI. El recorregut per aquest tram de la muralla permet explicar les diferents funcions que ha tingut la muralla al llarg de la història: com a element de delimitació, representació i defensa, parament d’edificis que la van colgar, barrera per al creixement de l’urbs, i monument. Així mateix, s’atorga valor a les diferents intervencions patrimonials que han permès convertir-la en el monument més important de la ciutat de Barcelona.

Objectius

 • Explicar les principals restes arqueològiques conservades de la muralla romana.
 • Mostrar el pòsit de les muralles romanes i com aquestes han marcat una continuïtat urbana en la trajectòria posterior de Barcelona.
 • Analitzar el procés de monumentalització dels vestigis de la muralla i la seva incorporació a la trama urbana actual.
 • Analitzar la funció de la muralla romana al llarg de dos mil anys d’història, els seus usos, la seva pervivència, el seu deteriorament i la seva preservació.

Relacions curriculars

 • Reconeixement dels principis de l’urbanisme grec i, sobretot, el romà, i valoració de la importància del món urbà en la civilització clàssica, tot localitzant les ciutats principals, els edificis urbans representatius i algunes de les grans obres públiques per observació directa o indirecta.
 • Observació directa de les restes principals de la cultura material romana i del patrimoni arqueològic (Tàrraco, Empúries, Barcino, i altres en l’entorn més immediat de l’alumne/a), i indirecta d’altres restes materials a Catalunya i a Hispània a través de qualsevol suport, en especial de l’ús de les TIC. Valoració d’aquest patrimoni i respecte per l’herència clàssica.
 • Definició dels conceptes de patrimoni artístic i rutes historicoartístiques, i valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni com a herència cultural dels grups humans.
 • Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges corresponents a escenaris històrics, a estructures urbanes i a edificacions de caràcter públic i privat del món romà.

Materials

 • Plànols de les restes arqueològiques conservades a Barcino i de la Barcelona actual per establir canvis i continuïtats en l’urbanisme de la ciutat.
 • Fotografies històriques de la muralla.
 • Fonts documentals històriques referents a la muralla.

Punts de la visita

 • Regomir, 7-9: porta de mar i muralles
 • Centre Cívic Pati Llimona
 • Plaça dels Traginers
 • Carrer dels Sots-tinent Navarro
 • Plaça de l’Àngel
 • Plaça de Ramon Berenguer el Gran
 • Avinguda de la Catedral

Tipologia d’activitat:

itinerari i visita

Nivell recomanat:

segon cicle d’ESO i batxillerat

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època romana, antiguitat tardana, època contemporània

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)