Fabra i Coats fa museu. MUHBA Laboratori 3. Objectes, paraules i imatges

09.05.14

Una exposició del Museu d’Història de Barcelona amb la participació dels Amics de la Fabra i Coats, en el punt d’encontre entre el patrimoni cultural moble i immoble, la historiografia i les arts en la construcció del llegat històric de la ciutat.