Pa i companatge a les taules medievals

Quines diferències hi havia en les taules dels diferents estaments socials de la Barcelona medieval?

S’investigarà què menjaven les persones dels diferents estaments que vivien a la ciutat medieval, com es conservaven, es preparaven i es presentaven els aliments, i quines eren les normes de comportament a taula. Com devia ser la taula parada per a un rei? Com devia ser la taula d’una família de menestrals? Què li devien donar a un pobre a l’hospital? Quines diferències hi ha entre la teva dieta i la d’una persona de l’edat mitjana? Què ens diu l’alimentació d’aquestes persones sobre com vivien? Organitzarem un banquet a la manera medieval.

Objectius

  • Explicar la base de l’alimentació medieval, els sistemes que hi havia per conservar els aliments i els gustos culinaris de l’època, així com els costums a taula.
  • Analitzar els diferents estaments de la societat medieval.
  • Establir canvis i continuïtats en els hàbits alimentaris de l’edat mitjana i els d’avui dia, i com aquests condicionen la salut de les persones.

Relacions curriculars

  • Ús de fonts d’informació històrica diverses per obtenir informació i evidenciar els canvis i les continuïtats al llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana, de l’entorn proper.
  • Ús d’unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions de canvi i continuïtat en l’anàlisi de l’evolució d’algun aspecte de la vida quotidiana al llarg de les èpoques, comparant cultures allunyades en espai o temps.
  • Identificació del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectivament, en la història.
  • Caracterització de la societat medieval a partir de l’anàlisi de les formes d’organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.

Punts de la visita

  • MUHBA Plaça del Rei: Palau Reial Major (Saló del Tinell i Capella de Santa Àgata)
  • Itinerari urbà: plaça del Rei, plaça de l’Àngel, plaça de Santa Maria, passeig del Born, plaça de la Llana, carrer Mercaders i Mercat de Santa Caterina.

Tipologia d’activitat:

itinerari i visita

Nivells recomanats:

cicle mitjà i superior de primària

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època medieval

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

 95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)