Postgrau: Relat urbà. Narrativa i representació d'itineraris històrics

Organitzat per l’Institut del Teatre i el MUHBA, Relat urbà és un curs concebut per formar experts en la ideació i interpretació d’itineraris urbans, apuntant al'hora cap un nou concepte de guia turístic.

Aquests estudis aglutinen, per primer cop al nostre país, continguts relacionats amb la historia urbana, el patrimoni, el turisme i l’art dramàtic.

El programa se centra en la pràctica de l’itinerar, una activitat plena de recursos i significats, un veritable llenguatge en què es fonen percepció, coneixement, emoció i reflexió ciutadana.

Entrenant en l’art d’itinerar, el curs proposa un mètode per construir punts de vista originals sobre la ciutat i expressar-los d’una manera eficaç, amb tant de rigor històric com competència performativa.