Preguntes més freqüents en relació al funcionament del programa (antiga)


Quines dades són imprescindibles per a formalitzar la Inscripció?
Són obligatoris el nom i cognom, un telèfon de contacte, una direcció (per enviar-li informació del Museu) i la data naixement en el cas que sigui un menor de 25 o algun document que acrediti la seva condició de pensionista o discapacitat. Pel que fa a la resta de camps que es demanen en la inscripció (nivell d'estudis i situació laboral) l'interessat els lliurarà per voluntat pròpia a requeriment del personal de Museu.

Què cal fer per obtenir el carnet acreditatiu d'Amic o Amiga del MUHBA?         
La persona interessada s'ha d'atansar al mostrador que hi haurà a l'avantcambra del saló del Tinell de la Plaça del Rei on el personal d'atenció al públic li farà "in situ" el carnet. Després d'emplenar les dades personals, fotografia i tipus de quota de la base de dades imprimirà un carnet amb un codi de barres que contindrà tota la informació i el lliurarà directament a la persona que l'hagi sol·licitat.     

Com s'han d'acreditar els amics i amigues per accedir als centres del MUHBA?
Els amics i amigues del MUHBA tenen accés directe a tots els centres del Museu. No cal que es dirigeixin al mostrador de la recepció, simplement mostrant la targeta que acredita la condició "Amic i Amiga del MUHBA" al personal que controla la porta o ficant la targeta en el lector de barres que hi ha al MUHBA Plaça del Rei hi podran accedir.

Cal fer cua per accedir a altres museus amb la targeta preferent?
En principi no hauria de ser així. Els Amics i Amigues del MUHBA tindran el privilegi d'accedir als altres museus adherits al conveni d'intercanvis entre els respectius programes d'amics en les mateixes condicions que als centres del MUHBA.

Per quan de temps és vàlida la targeta?
La inscripció al programa "Amics i Amigues del MUHBA" comprèn un any natural, des del mes que hom es dona d'alta fins el final del mateix any a l'any següent.

Com es renova la targeta?
Es renova automàticament si el titular no indica el contrari. Atès que la única forma de pagament de la inscripció al programa és per transferència bancària (no són admesos pagaments en efectiu o amb targeta de crèdit) la renovació es realitzarà una setmana abans que caduqui la targeta previ avís al titular per carta o email d'un càrrec al seu compte per  aquest concepte.

Quan es renova la inscripció s'ha de canviar la targeta?  
La targeta física sempre és la mateixa llevat que el titular vulgui canviar de modalitat (passant d'Individual a Preferent, per exemple). En aquest cas se li renovaria amb un nou codi de barres. Si necessita un duplicat perquè li han robat, l'ha perdut o s'ha deteriorat el titular rebrà al seu domicili una nova targeta si la sol·licita sense haver d'esperar a renovar la inscripció.

Quins documents són vàlids per acreditar la condició d'estudiant, pensionista o de discapacitat?
Pels estudiants és suficient acreditar menys de 25 anys amb qualsevol document oficial en el qual hi figuri la data de naixement (DNI, passaport, permís de conduir, carnet d'estudiant  universitari, etc.).
Pels pensionistes i els discapacitats, qualsevol document oficial que acrediti la seva condició (targeta sanitària, document de reconeixement del grau de discapacitat, targeta rosa, etc.).

Quines dades calen per regalar qualsevol modalitat de targeta a un altre persona?
Són imprescindibles: el nom i cognom, un telèfon de contacte, una direcció (per enviar-li la targeta) i la data naixement en el cas que sigui un menor de 25 o algun document que acrediti la seva condició de pensionista o discapacitat. Pel que fa a la resta de camps que es demanen en la inscripció (nivell d'estudis i situació laboral) no són necessaris atesa la seva condició d'informació de caràcter voluntari.    

Què s'ha de fer per participar en les activitats que ofereix el programa dels Amics i Amigues del MUHBA (conferències, itineraris, visites comentades, ...)?
A hores d'ara el procediment passa per contactar directament amb el servei de reserves del MUHBA; trucant al número 93 256 21 22 de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h  o escrivint un missatge a amicsmuhba@bcn.cat. Tanmateix quan estigui activa la Zona Amiga de la Web del Museu es podrà realitzar aquesta gestió online.   
 
L'acompanyant de l'Amic o Amiga del MUHBA pot acudir a totes les activitats programades?
En principi les activitats són programades exclusivament pels titulars. Tanmateix, els Amics i Amigues del MUHBA tenen la potestat de convidar a una persona per a que l'acompanyi sempre en quan ho especifiqui l'agenda d'activitats. Pel que fa a menors de 16 anys (fins un màxim de tres) i acompanyant del discapacitat no hi ha cap restricció a l'hora de convidar-los. 

Com es pot contactar amb el responsable del Museu del programa d'Amics i Amigues del MUHBA?
Escrivint un correu electrònic a l'adreça amicsmuhba@bcn.cat, o una carta convencional dirigida a la Gestió de Centres (Museu d'Història de Barcelona, Baixada de la Llibreteria nº 7, 08002 Barcelona) en la que s'haurà d'especificar el motiu (suggeriment, queixa, demanda d'informació, ...). El responsable del programa es posarà en contacte amb l'interessat de la manera que hagi convingut i rebrà una resposta (via telefònica, entrevista o correu electrònic). Quan funcioni la Zona Amiga de la Web aquest tràmit es podrà realitzar online.