La construcció de l’Eixample. Del pla Cerdà a la realitat

Com es va articular la ideació, la gestió, la creació arquitectònica i la promoció immobiliària de l’Eixample?

Recorregut per les coincidències i les desavinences entre el Pla Cerdà, les propostes arquitectòniques del modernisme i el noucentisme i la promoció immobiliària, des de finals del segle XIX fins a mitjan segle XX a l’Eixample. És una lectura en diferents perspectives de la materialització de l’Eixample, que recorre des de l’Illa de la Discòrdia fins als confins amb Gràcia, per tornar a baixar fins a la Pedrera.

Objectius

 • Explicar la transformació urbana de la ciutat de Barcelona de mitjan segle XIX fins a principis del segle XX: l’enderroc de les muralles i l’expansió de la ciutat pel pla de Barcelona, el creixement dels suburbis i la construcció de l’Eixample.
 • Explicar i analitzar les idees urbanístiques clau del Pla Cerdà: l’estructura de l’illa, la mobilitat, les activitats i la població.
 • Analitzar les causes que van portar a les successives modificacions d’alguns aspectes del Pla.
 • Explicar la funció de representació social de les façanes i la voluntat de Barcelona de ser capital europea. La creativitat modernista i la crida a l’ordre del noucentisme.

Relacions curriculars

 • Identificació d’alguns dels canvis, continuïtats i ruptures en el món de la cultura, de l’art i de les mentalitats, a escala mundial i local, i interpretació dins el context.
 • Anàlisi de l’evolució històrica d’Espanya i Catalunya al segle XIX i valoració dins el context internacional.
 • Valoració dels canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial i interpretació del fenomen des de la multicausalitat. Anàlisi de les formes de vida a les ciutats industrials del segle XIX a partir de les aportacions d’algunes ideologies i revolucions, analitzant especialment els moviments socials i polítics de Catalunya.
 • Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en els processos històrics i anàlisi de les interrelacions que s’hi produeixen per tal d’elaborar explicacions sobre els fets. Establiment de relacions entre fets locals i el seu context més general.
 • Descripció i explicació del procés d’industrialització, de les transformacions econòmiques i socials, i del canvi de mentalitats durant la segona meitat del segle XIX.
 • Anàlisi i caracterització de la consciència i recuperació de la identitat nacional catalana i dels orígens del catalanisme polític, així com d’altres nacionalismes, durant el segle XIX fins a l’època de la Restauració.

Materials

 • Elements específics de suport per al desenvolupament de l’itinerari: imatges històriques de la ciutat de Barcelona.

Punts de la visita

 • Torre de les Aigües (c/ Roger de Llúria, 56)
 • Illa de cases de Cerdà (c/ Roger de Llúria)
 • Passatge de Permanyer
 • Mansana de la Discòrdia (pg. de Gràcia)
 • Casa de les Punxes (av. Diagonal, 416)
 • Casa Milà (c/ Provença, 261-265)

Tipologia d’activitat:

itinerari

Nivells recomanats:

segon cicle d’ESO i batxillerat

Punt de trobada:

Torre de les Aigües (c/ Roger de Llúria, 56)

Període històric:

època contemporània

Durada

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)