Torre de les Aigües del Besòs

Data

Diumenge  8 de març

Tipus d'activitat

Visita comentada

Lloc i hora de trobada

Porta de la torre (pl. Ramon Calsina, entre c. Selva de Mar i c. Ramon Turró), el primer grup a les 9.30 h i el segon grup a les 10.45 h. Les visites han estat concertades a les 10 i a les 11.15 h, respectivament.

Durada

1,15 h

Preu

4 € per a amic o amiga del MUHBA i acompanyant. Places limitades. Reserves a partir del 16 de febrer a les 10 h.

Memoria de l'activitat

Abans de res, cal fer esment  a  problema d’organització que va perjudicar a alguns amics i  amigues del MUHBA. Per  aquell  dia hi  havien dos grups programats; un  a les 10 h  i  l’altra a les 11,45 h d’acord amb els torns de visites que oferien els organitzadors. Val  a dir  que la Torre de les Aigües es gestionada per L’arxiu  del  Poble Nou amb personal voluntari i  escassa cobertura administrativa.  El  cas és que,  sense que ens ho  comuniquessin,  l’entitat organitzadora va decidir eliminar el torn  de les 10 h,  ates la manca de visitants i,  en  conseqüència,  no  es va presentar el guia, tot i  la reserva formalitzada per  telèfon. Això  va provocar l’enuig  dels amics i  amigues que s’hi  van presentar  a l’hora convinguda ja que ni  van poder  accedir a la Torra  ni van poder  afegir-se al  grup següent. Vagi per endavant  les nostres disculpes als qui van patir la nostra descoordinació i  sàpiguen  que ens van queixar  a l’arxiu  del  Poble Nou  per la seva desconsideració  vers al Museu  d’Història de Barcelona.  A banda d’aquesta incidència, hem  de dir que la visita del  segon  grup  no  només  va transcorre sense cap  problema  sinó  que,  amés a mes,  va resultar del  tot  satisfactòria en relació a les expectatives inicials que teniem. La Torre en  si  mateixa constitueix un exemple d’arqueologia industrial  de primer ordre que val la pena conèixer i les explicacions de la guia,  molt  amenes i  entenedores, va contribuir encara més a la sensació  de complaença que els amics i amigues van tenir en acabar la visita.