Una ciutat en transformació. Barcelona en temps del gòtic

Com va créixer Barcelona al segle XIV? Com va ser possible construir en un temps rècord els grans edificis gòtics?

Durant el segle XIV Barcelona fou presa per una autèntica febre constructiva que donà lloc a una fase de plenitud de l’arquitectura gòtica catalana. En menys d’un segle es bastiren, seguint el nou estil, la catedral, parròquies com Sant Just i Pastor o Santa Maria del Mar, alhora que es feren importants reformes al Palau Reial Major i s’ampliava el recinte emmurallat de la ciutat. Aquests espais nous es van decorar amb obres pictòriques i escultòriques, algunes d’elles encara visibles in situ, encarregades a grans artistes i als seus tallers.

Al llarg de l’itinerari s’explicarà el paper predominant de Barcelona com a centre del poder polític i religiós, la qual cosa impulsà l’intercanvi d’idees, la introducció de nous corrents vinguts d’Europa i la creació artística, tant a escala arquitectònica, com pictòrica i escultòrica.

Objectius

 • Explicar el paper de la reialesa en la promoció de l’arquitectura gòtica: Jaume II i Blanca d’Anjou.
 • Explicar el paper de les ordres mendicants en la definició d’un estil gòtic urbà.
 • Analitzar el repertori de formes arquitectòniques usades per resoldre necessitats constructives diverses a partir de la progressiva definició d’un gòtic catatalà amb característiques pròpies i comparant-lo amb altres gòtics europeus.
 • Reflexionar sobre com els factors econòmics influenciaren en la definició d’un estil arquitectònic sobri i auster.
 • Relacionar el desenvolupament del gòtic internacional amb les elits polítiques i religioses que l’utilitzaren com a símbol de poder i prestigi.
 • Explicar, a partir de l’entramat de carrers, el parcel·lari i les edificacions, la configuració espacial i social de la ciutat medieval i com aquesta anà evolucionant al llarg dels temps medievals.

Relacions Curriculars

 • Aplicació de les nocions històriques de canvi, continuïtat i simultaneïtat en diversos fenòmens històrics.
 • Anàlisi dels canvis econòmics i polítics de la Baixa Edat Mitjana, incidint especialment en l’auge de la vida urbana i del comerç i en els conflictes al món rural. Anàlisi del paper de l’Església en la cultura i la mentalitat medievals.
 • Reconeixement dels elements bàsics que caracteritzen els estils artístics a l’època medieval i moderna, per mitjà de l’observació directa i indirecta, i interpretació d’obres significatives de l’àmbit català, espanyol i europeu dins el seu context cultural. Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni.
 • Identificació, anàlisi, interpretació I valoració de l’arquitectura i de l’art de la imatge en època gòtica, en el context d’una cultura urbana. Caracterització de l’art gòtic a Catalunya, identificació de les seves particularitats, per mitjà de l’anàlisi i comentari metodològic d’obres representatives dins del context de la corona d’Aragó.
 • Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en els processos històrics i anàlisi de les interrelacions que s’hi produeixen per tal d’elaborar explicacions sobre els fets. Establiment de relacions entre fets locals i el seu context més general.

Punts de la visita

 • MUHBA Plaça del Rei: Palau Reial Major (Saló del Tinell i capella de Santa Àgata, interactiu “Barcelona en gòtic”).
 • Itinerari urbà: entorn de la catedral (exterior de la capella de Santa Llúcia, portal de Sant Iu i capçalera); façanes gòtiques de la Generalitat i la Casa de la Ciutat; Sant Just i Pastor; carrer Lledó i Santa Maria del Mar.

Tipologia d’activitat:

itinerari i visita

Nivells recomanats:

ESO i batxillerat

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època medieval

Durada:

3 hores aproximadament

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

120 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim).