Viatge a la Barcelona del segle XVIII

Què representà per a Barcelona la desfeta de 1714?

La desfeta de 1714 va suposar, en pocs anys, una transformació important de la ciutat en els àmbits polític, econòmic i social. Tanmateix, l’entramat gremial d’abans de la guerra i les iniciatives emprenedores d’alguns barcelonins van fer possible la represa econòmica de la ciutat. Durant l’itinerari pel centre polític i productiu de la Barcelona moderna es farà servir el joc per posar-se en situació i comprendre el que va representar per als barcelonins i barcelonines la guerra de Successió, i com es va transformar la ciutat com a conseqüència de la derrota.

Objectius

 • Explicar la configuración espacial i social de la ciutat del segle SVI al XVIII.
 • Analitzar Barcelona en el context de l’Europa moderna.
 • Analitzar l’impacte del conflicte bèl·lic a la ciutat en els àmbits polític, econòmic i social, i els elements que van fer possible la recuperació de la ciutat.
 • Fer entendre els canvis en les formes de vida i d’organització social dels barcelonins pel que fa a l’organització de les condicions de treball durant el segle xviii, quan es va passar d’una organització gremial a una estructura industrial del treball.
 • Reflexionar sobre les conseqüències de la derrota per a Catalunya i per a la ciutat.

Relacions curriculars

 • Us de la periodització convencional i de les convencions de datació i identificació de la durada, simultaneïtat i successió d’esdeveniments històrics.
 • Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.
 • Caracterització d’algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l’anàlisi de les formes d’organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.
 • Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col· lectius de la història al llarg del temps, i valoració de la seva aportació al patrimoni i la cultura.

Materials

 • Elements específics de suport per al desenvolupament de l’itinerari.

Punts de la visita

 • Plaça del Rei
 • Plaça de Sant Jaume
 • Font de Sant Just i Pastor
 • Casa del Gremi dels Carders
 • Passeig del Born
 • Antiga casa fàbrica del carrer Tantarantana amb Allada Vermell

Tipologia d’activitat:

itinerari i visita

Nivells recomanats:

cicle superior de primària

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època moderna

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)