Viatge a la Barcelona medieval

Com arriba la Barcelona medieval a convertir-se en una de les grans capitals mercantils de la Mediterrània?

El Palau Reial Major i Santa Maria del Mar són testimonis encara avui visibles d’una Barcelona que durant l’edat mitjana es va convertir en un empori mercantil. Els carrers que trepitjarem en aquest itinerari tenen un entramat urbà que es va començar a configurar fa més de vuit-cents anys i porten el nom dels diferents oficis que s’hi van desenvolupar a partir de l’edat mitjana. Algunes cases encara conserven testimonis de com eren els habitatges d’aquests artesans, i alguns edificis del carrer de Montcada, per exemple, continuen mostrant l’opulència de les cases grans de la ciutat.

Objectius

  • Explicar la configuració espacial i social de la ciutat medieval.
  • Analitzar les característiques de la ciutat durant l’època medieval.
  • Establir continuïtats i canvis en la vida quotidiana entre l’època medieval i avui dia.
  • Identificar el patrimoni relacionat amb el període medieval a la ciutat.

Relacions curriculars

  • Ús de fonts d’informació històrica diverses per evidenciar els canvis i les continuïtats al llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana, de l’entorn proper.
  • Ús d’unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions de canvi i continuïtat en l’anàlisi de l’evolució d’algun aspecte de la vida quotidiana al llarg del temps, comparant cultures allunyades en l’espai o el temps.
  • Identificació del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, en la història.
  • Caracterització de la societat medieval a partir de l’anàlisi de les formes d’organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.

Punts de la visita

  • MUHBA Plaça del Rei: Palau Reial Major (Saló del Tinell i capella de Santa Àgata).
  • Itinerari: plaça del Rei, plaça de l’Àngel, carrers de l’Argenteria, les Caputxes, Santa Maria del Mar, passeig del Born, carrer de Montcada.

Tipologia d’activitat:

itinerari i visita

Nivells recomanats:

cicles mitjà i superior de primària

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època medieval

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)