Barcelona. La formació de la metròpoli

Quins reptes ha afrontat Barcelona durant el desenvolupament de la seva àrea metropolitana? Quins reptes se li presenten a la Barcelona del segle XXI?

La fàbrica Oliva Artés del Poblenou acull l’exposició del MUHBA Interrogar Barcelona. De la industrialització al segle XXI”, un relat que es construeix sobre els dotze grans temes de la ciutat contemporània: industrialització, immigració, treball, metròpoli, infraestructures, metabolisme, societat, governança, capitalitat, imatge, reconversió i innovació.  La visita a MUHBA Oliva Artés analitza la configuració de la ciutat contemporània i posa a debat els coneixements dels alumnes sobre la història contemporània de Barcelona  i la seva valoració sobre la ciutat del present.

Objectius:

 • Explicar els factors que van propiciar l’inici de la industrialització a Barcelona a mitjan del segle XVIII.
 • Analitzar en quina mesura la industrialització va incidir en la transformació de la societat i la ciutat durant el segle XVIII.
 • Conèixer  el paper que va tenir la planificació urbanística i d’infraestructures per a la constitució de Barcelona com a metròpoli  entre mitjan segle XIX i inicis del segle XX.
 • Analitzar el procés que ha seguit Barcelona durant el darrer terç del segle XX per transformar-se de ciutat industrial en ciutat tecnològica i innovadora en el coneixement i la recerca.

Relacions curriculars:

 • Cerca, anàlisi i contrast d'informacions estadístiques, gràfics i mapes, així com de les informacions que ens proporcionen els mitjans de comunicació. Contrast i valoració crítica d'informacions diferents sobre un mateix fet o fenomen, valorant solucions i alternatives als problemes.
 • Identificació de l'impacte dels processos productius, dels moviments de població i del creixement urbà sobre el territori. Anàlisi de les formes de vida, dels problemes i de la gestió de les ciutats actuals, especialment a Catalunya i Espanya.
 • Valoració dels canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial i interpretació del fenomen des de la multicausalitat. Anàlisi de les formes de vida en les ciutats industrials del segle XIX a partir d'algun exemple proper. Interpretació de la problemàtica i de les aportacions d'algunes ideologies i revolucions, analitzant especialment els moviments socials i polítics a Catalunya.
 • Localització en el temps i en l'espai dels processos, estructures i esdeveniments més rellevants de la història de Catalunya i Espanya, contrastant críticament algunes interpretacions historiogràfiques sobre un fenomen o procés. Identificació de continuïtats, canvis i retrocessos, així com de les relacions de simultaneïtat en la successió dels fets d'un mateix període històric.
 • Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en els processos històrics i anàlisi de les interrelacions que s'hi produeixen per tal d'elaborar explicacions sobre els fets. Establiment de relacions entre fets locals i el seu context més general.
 • Identificació de les causes i les conseqüències dels fets històrics i dels principals processos d'evolució i canvi anteriors a l'època contemporània que permetin l'anàlisi de situacions posteriors, així com les particularitats de l'evolució històrica de Catalunya i d'Espanya.
 • Valoració del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, com a subjectes de la història de Catalunya i Espanya i exercitació de l'empatia històrica.

Punts de la visita:

 • MUHBA Oliva Artés: Visualització de l’audiovisual sobre la història de Barcelona; visita als 12 àmbits de l’exposició.

 

Tipologia d’activitat:

visita 

Nivells recomanats:

3r d’ESO i batxillerat

Lloc:

Oliva Artés

Període històric:

època contemporània 

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

89 euros per grup (màxim: 20 alumnes). A partir de 20 alumnes,  4’45 euros per alumne/a.