Camins i necròpolis al voltant de Barcino

Com les necròpolis vora les vies són un reflex de la societat romana de Barcino?

En l’època romana el territori s’estructurava amb una extensa xarxa de camins que connectava ciutats i pobles. Seguint la legislació romana, els enterraments es disposaven, a tot l’Imperi, a banda i banda dels camins i les vies d’entrada i sortida de les ciutats. D’aquesta manera el viatger, quan transitava pels camins i passava per davant de les tombes tenia l’oportunitat d’aturar-s’hi i dedicar un record a la persona difunta.

La visita a la Via Sepulcral Romana de la plaça de la Vila de Madrid permet descobrir com era la xarxa de camins que portaven a Barcino i quins eren els rituals del món funerari de l’època romana.

Objectius

  • Explicar l’origen i el passat romà de la ciutat. Explicar com l’existència de la ciutat romana ha condicionat l’evolució urbanística de la ciutat.
  • Analitzar la forma i les característiques urbanes de Barcino.
  • Mostrar les grans continuïtats i discontinuïtats entre la vida quotidiana de l’època romana i l’actual.
  • Utilitzar i interpretar plànols per explicar l’urbanisme de la ciutat romana i l’evolució de l’espai urbà fins a l’actualitat.

Relacions curriculars

  • Ús de la periodització convencional i de les convencions de datació i identificació de la durada, la simultaneïtat i la successió d’esdeveniments històrics
  • Ús d’unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions de canvi i continuïtat en l’anàlisi de l’evolució d’algun aspecte de la vida quotidiana al llarg de diferents moments, comparant cultures allunyades en l’espai o el temps.
  • Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.
  • Caracterització d’algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l’anàlisi de les formes d’organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.

Punts de la visita

  • Plaça de la Vila de Madrid.
  • MUHBA Via Sepulcral Romana: visita a l’espai expositiu i la via sepulcral.

Tipologia d’activitat:

visita

Nivells recomanats:

cicles superior de primària, ESO i batxillerat

Punt de trobada:

MUHBA Via Sepulcral Romana

Període històric:

època romana

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

89 euros per grup (màxim: 20 alumnes). A partir de 20 alumnes,  4’45 euros per alumne/a.