Cases, places i carrers a la Barcelona medieval

Com s’organitzava la vida a la ciutat medieval?

Itinerari per diferents espais del nucli antic que conserven una forta empremta de l’edat mitjana. S’hi explica com era la vida a la ciutat baixmedieval: on eren les botigues, què es comprava, què es menjava segons l’estació de l’any o com es vivia a la ciutat segons la posició social.

Objectius

  • Mostrar l’estructura urbana de la ciutat medieval.
  • Explicar el treball a la Barcelona medieval: les agrupacions d’oficis.
  • Analitzar l’ús de l’espai públic de la ciutat medieval (mercats, fires i celebracions) i de l’àmbit domèstic.
  • Reflexionar sobre les continuïtats i els canvis en la vida urbana als carrers visitats entre l’època baixmedieval i avui.

Relacions curriculars

  • Ús de fonts d’informació històrica per explicar certs aspectes de la vida quotidiana en l’època medieval.
  • Establiment de continuïtats i canvis en els elements que integren el paisatge urbà: la casa, el carrer, el barri i la ciutat.
  • Establiment de continuïtats i canvis en les diferents formes d’habitatge i l’organització del seu espai interior entre l’edat mitjana i l’actualitat.
  • El taller artesà com a forma d’organització social.

Punts de la visita

  • MUHBA Plaça del Rei: Palau Reial Major.
  • Itinerari: plaça del Rei, carrer del Veguer (antiga plaça de les Cols), plaça de l’Àngel (antiga plaça del Blat), plaça de Sant Just, Palau Requesens, carrer de Lledó, carrers de la Dagueria i la Freneria i claustre de la catedral.

Tipologia d’activitat:

itinerari

Nivell recomanat:

cicle inicial de primària

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època medieval

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

89 euros per grup (màxim: 20 alumnes). A partir de 20 alumnes,  4’45 euros per alumne/a