El Park Güell, arquitectura i natura

Com les formes de Gaudí s’inspiren en la natura? Com s’incorpora la vegetació en el disseny de diferents elements del parc?

Activitat en col·laboració amb el CRP de Gràcia

El Park Güell era un projecte d’urbanització de cases envoltades per grans jardins per a la burgesia de la ciutat. Avui dia, aquesta urbanització té la funció de parc públic. L’activitat vol mostrar aquest exemple d’integració entre arquitectura i natura, i com la natura esdevé font d’inspiració de les formes arquitectòniques de Gaudí. La proposta inclou materials per preparar la visita al parc i conclou amb la realització d’un mural a l’aula en el qual es mostra la relació de l’arquitectura i la natura al Park Güell.

Objectius

 • Explicar breument el projecte del Park Güell i qui eren Antoni Gaudí i Eusebi Güell.
 • Parlar del passat i el present a través d’objectes i fotografies antic.
 • Distingir les diferents formes arquitectòniques i relacionar-les amb les formes naturals.
 • Observar i experimentar l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretar-lo i fer-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, físic i material.

Relacions curriculars

 • Observació i identificació de diferents elements de l’entorn.
 • Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.
 • Identificació de figures tridimensionals: esfera, cilindre i prisma; planes: triangle, quadrilàter i cercle, que formen part d’elements de l’entorn.
 • Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com el dibuix o la càmera fotogràfica, entre altres.
 • Sensibilització i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de possibilitats simbòliques i plàstiques d’elements de l’entorn.
 • Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara activitats relacionades amb la cultura.

Materials

 • Materials específics per preparar a l’escola la visita al Park Güell.
 • Dossier per al professor o professora.
 • Elements específics de suport per al desenvolupament de la visita.

Punts de la visita

 • Casa del Guarda
 • Entrada del Park
 • Volta dels carruatges
 • Sala hipòstila
 • Viaducte de la Bugadera
 • Plaça del Teatre Grec

Tipologia d’activitat:

visita

Nivells recomanats:

P5 educació infantil i cicle inicial de primària

Punt de trobada:

MUHBA Park Güell

Període històric:

època contemporània

Durada:

2 hores aproximadament

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

89 euros per grup (màxim: 20 alumnes). A partir de 20 alumnes,  4’45 euros per alumne/a.