Patrimonia'm

Adreçat a l’alumnat de cicle superior de primària i a primer cicle d’ESO.

Cada centre educatiu que hi participa patrimonia un espai de la ciutat i desenvolupa un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge en relació amb aquest, tot analitzant el seu valor patrimonial i simbòlic. El projecte es concreta en diferents fases. El primer any el Museu ofereix formació patrimonial, històrica, de conservació i didàctica de la mà dels diferents tècnics del MUHBA, per tal que el professorat pugui dissenyar una unitat de programació en relació a l’element patrimonial escollit. És durant el curs següent que es fa la implementació amb l’alumnat. El museu facilita la documentació, visites, itineraris i tallers a tot l’alumnat patrimoniador.

Objectius

Centres educatius patrimoniadors

Plataforma Patrimonia’m