Indianes 1736-1847/BCN

MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura
Barcelona
21 x 10,5
1,5 euros