Sant Honorat, d’una domus romana a un magatzem al Call

Quines continuïtats i ruptures històriques es detecten en un solar ocupat des del segle i fins avui?

Visita en què s’expliquen les restes conservades al subsòl de la finca del carrer de la Fruita, número 2. En aquest espai es conserven les restes d’una gran domus romana i diversos locals comercials del segle iv, propietat d’un personatge important i amb prou recursos per establir-se a tocar del fòrum. Dels segles XIII i XIV es conserven sis sitges per emmagatzemar-hi tota mena de productes.

Objectius

 • Situar les restes arqueològiques localitzades al carrer de la Fruita, número 2, en el seu context històric.
 • Explicar l’estructura de la domus romana a partir de les restes arqueològiques conservades al jaciment.
 • Explicar l’ús de les sitges en el context del call medieval.
 • Interpretar les restes arqueològiques conservades.
 • Analitzar l’evolució arquitectònica i urbanística d’un sector concret de la ciutat al llarg del temps, de la domus romana a l’edifici bastit per Josep Oriol i Mestres a mitjan segle XIX.

Relacions curriculars

 • Localització i obtenció d’informacions diverses sobre restes arqueològiques i elements patrimonials de Catalunya i Espanya.
 • Identificació dels factors que van permetre la consolidació de l’Imperi romà i dels que van provocar la seva crisi posterior, aplicant nocions de causalitat.
 • Caracterització d’alguns aspectes de la vida quotidiana a Roma, en especial l’habitatge, la família i l’oci.
 • Identificació de les característiques fonamentals de la tècnica i l’art.
 • Observació directa de les restes principals de la cultura material romana i del patrimoni arqueològic (Barcino) i indirecta d’altres restes materials a Catalunya i Hispània. Valoració d’aquest patrimoni i respecte per l’herència clàssica.

Punts de la visita

 • Plaça de Sant Jaume
 • MUHBA Domus de Sant Honorat

Tipologia d’activitat:

visita

Nivells recomanats:

ESO i batxillerat

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època romana, època medieval

Durada:

1,30 hores aproximadament

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

78 € per grup (màxim: 20 alumnes). A partir de 20 alumnes, 4 € per alumne/a.