Urbanisme i poder vora la plaça del Rei

Perquè l’espai central de poder i representació urbana a Barcelona s’ha mantingut pràcticament al mateix lloc al llarg de dos mil anys?

Durant dos mil anys, el poder civil i religiós de la ciutat de Barcelona s’ha mantingut a prop del fòrum romà. L’itinerari mostra la relació entre espai i poder al llarg de dos mil anys d’història, des de l’emplaçament del fòrum i el temple d’August, fins al reforçament simbòlic d’aquest territori amb la idea de crear un «barri gòtic», mentre sota seu es començava a excavar la ciutat romana. Inclou visita al MUHBA Plaça del Rei.

Objectius

  • Explicar el condicionament romà en el procés d’evolució urbanística de la ciutat i l’impacte en la configuració del centre de poder.
  • Estudiar la configuració dels centres de poder baixmedievals i dels primers temps moderns: catedral, Palau Episcopal, Palau Reial, Consell de Cent, Generalitat i Palau del Lloctinent. Explicar la situació que es crea en el segle xix amb l’obertura de la plaça de Sant Jaume.
  • Mostrar l’evolució del centre de poder al llarg del segle XX i la confirmació simbòlica del llegat medieval i antic a partir de les operacions historicistes iniciades arran de l’obertura de la Via Laietana.

Relacions curriculars

  • Obtenció i processament d’informació a partir de l’observació directa i indirecta de paisatges propers i llunyans.
  • Identificació i ús de diferents tipus de fonts (materials, iconogràfiques, textuals, orals, cartogràfiques, digitals, etc.), valorant les seves aportacions al coneixement del medi físic i de les formes de vida en el present i el passat.
  • Localització en el temps i en l’espai dels processos, les estructures i els esdeveniments més rellevants de la història de Catalunya i Espanya, contrastant críticament algunes interpretacions historiogràfiques sobre un fenomen o procés. Identificació de continuïtats, canvis i retrocessos, així com de les relacions de simultaneïtat en la successió dels fets d’un mateix període històric.
  • Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en els processos històrics i anàlisi de les interrelacions que s’hi produeixen per tal d’elaborar explicacions sobre els fets. Establiment de relacions entre fets locals i el seu context més general.

Punts de la visita

  • MUHBA Plaça del Rei: subsòl (domus, conjunt episcopal) Palau Reial Major.
  • Itinerari: temple d’August, plaça del Rei, plaça de Sant Jaume.

Tipologia d’activitat:

itinerari i visita

Nivells recomanats:

segon cicle d’ESO i batxillerat

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època romana, antiguitat tardana, època medieval, època moderna, època contemporània

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

89 euros per grup (màxim: 20 alumnes). A partir de 20 alumnes, 4’45 euros per alumne/a.