La fàbrica d'indianes constituïa una manera d'organitzar el treball i la producció diferent a la del taller artesà o la indústria domiciliària. Les seves característiques principals eren la concentració de la producció en un únic espai i la divisió del treball en el seu si. En aquests establiments es feien fins a dinou activitats diferents, cadascuna de les quals tenia el seus propis treballadors especialitzats, que es coordinaven sota les ordres dels fabricants i majordoms en les diverses estances o quadres de l'edifici. És per això que se les anomena protofàbriques, perquè reunien alguns dels elements definitoris del que fou, posteriorment, la fàbrica moderna.
Les Travaux de la Manufacture. Cotó estampat amb planxa de coure, sobre un dibuix de J. B. Huet, per la manufactura Oberkampf. Jouy-en-Josas, 1783. MTJ
Les Travaux de la Manufacture. Cotó estampat amb planxa de coure, sobre un dibuix de J. B. Huet, per la manufactura Oberkampf. Jouy-en-Josas, 1783. MTJ
Indiana de la fàbrica Vídua d'Anglès, Fill i Cia. Cotó estampat amb motlle de bac. Barcelona, final s. XVIII. MTJ
Indiana de la fàbrica Vídua d'Anglès, Fill i Cia. Cotó estampat amb motlle de bac. Barcelona, final s. XVIII. MTJ
Indiana de la fàbrica de Marià Casas i Fill. Cotó estampat amb motlle de bac. Barcelona, inici s. XIX. MIEM
Indiana de la fàbrica de Marià Casas i Fill. Cotó estampat amb motlle de bac. Barcelona, inici s. XIX. MIEM
Sala d'estampació d'indianes de la manufactura Wetter et Cie, de G. M. Rossetti, oli sobre tela. Orange, 1765. MO
Sala d'estampació d'indianes de la manufactura Wetter et Cie, de G. M. Rossetti, oli sobre tela. Orange, 1765. MO