Conferències i Cursos

Parlem de... Anton Bruckner

16.03.2018 a 20.04.2018

Amb l’objectiu de posar més en valor la figura clau d’Anton Bruckner en l’àmbit creatiu del segle XIX, L’Auditori proposa unes converses entorn d’aquest gran compositor en què diversos coneixedors de la seva obra i de l’entorn musical, artístic i històric que el van marcar, exposaran les circumstàncies que envolten l’obra d’aquesta figura imprescindible per entendre la globalitat de la música del segle XIX.

Cada una d'aquestes sessions tindrà una durada aproximada d'una hora i podreu assistir a cada una d'elles per només 3 €.

Divendres, 16 de març a les 19 h
Oriol Pérez Treviño, musicòleg: La culminació de la simfonia clàssica en Anton Bruckner
A vegades es considera Anton Bruckner un compositor poc situat en el desenvolupament del simfonisme romàntic. En aquesta conferència, Oriol Pérez Treviño tractarà la importància d’aquest compositor com a punt àlgid del tractament de la simfonia a partir dels models creats per Haydn i Beethoven i de la seva especial relació amb Richard Wagner, així com del seu posicionament estètic i espiritual.

Divendres, 23 de març a les 19 h
Miquel Desclot, escriptor: Simfonisme literari versus simfonisme abstracte al segle XIX

Miquel Desclot ha mostrat en molts dels seus llibres un coneixement excepcional de la música de l’època clàssica i romàntica. La seva visió global de les propostes artístiques a l’Europa del XIX, i de Bruckner en particular, ens permetrà conèixer alguns aspectes de la relació entre la música i la literatura i el plantejament de la música com a element generador de sensacions i emocions abstractes, no vinculades a elements extramusicals. 

Dimarts, 10 d’abril a les 19 h
Arnau Tordera, actor i músic: La proposta instrumental a les simfonies de Bruckner

Una de les singularitats de la música simfònica de Bruckner és l’aposta per una instrumentació de grans dimensions creadora d’una sonoritat molt específica. Arnau Tordera –molt conegut com a cantant rock i com a actor– és també compositor i un molt bon coneixedor de la música orquestral dels segles XIX i XX. La conferència proporcionarà les claus per conèixer les característiques de la proposta instrumental d’Anton Bruckner.

Divendres, 20 d’abril a les 19 h
Mireia Barrera, directora: L’obra coral de Bruckner

Anton Bruckner va basar la seva activitat com a compositor en la música simfònica i la música coral. A través del coneixement de Mireia Barrera, directora coral de gran prestigi, podrem entendre l’univers de la creació coral del compositor austríac. El seu profund sentiment religiós, el coneixement de la polifonia religiosa i l’admiració per l’obra coral i simfònica dels grans mestres del romanticisme el fan un compositor imprescindible.