Blog

Notícies

L’ús d’Storify al Museu de la Música de Barcelona

Des de que el museu compta amb xarxes socials pròpies com un canal més de difusió dels fons i de les activitats, un dels reptes que considerem periòdicament és provar totes aquelles xarxes noves -i no tan noves- que creiem adients. A partir de diversos criteris (facilitat d’ús, possiblitat de difusió, comunitat potencial a la que ens adrecem, etc) decidim si ens hi quedem o no.

Una d’aquestes xarxes que hem anat provant és Storify, que com insinua el seu nom permet generar històries o cronologies a partir de la integració de continguts web i de diverses xarxes socials publicats prèviament i que ens permet localitzar a través d’un cercador propi. A través d’Storify podem crear un fil argumental o temàtic i resseguir-ne l’impacte a partir de publicacions tan variades com pàgines web, tuits, entrades de Facebook, Instagram, Google+ o vídeos de Youtube. I, en el cas de trobar documentació que no forma part de cap de les anteriors, com per exemple una adreça d’un document en format pdf, permet crear-ne un enllaç que, malgrat que no en xucli els elements multimèdia que s’hi puguin contenir, pots accedir al contingut a través de l’enllaç.

Podem destacar dos punts forts de l’eina: la possibilitat de que les històries conformin un arxiu de publicacions al voltant d’un mateix tema i, també, la capacitat d’actualitzar els continguts amb els continguts que es publiquen al moment, cosa que sol ser més útil, sobretot, en mitjans de comunicació o d’actualitat.

Vam voler provar també una eina alternativa amb prestacions similars, Sway, que si bé té els mateixos objectius i ens permetia, fins i tot, una major personalització d’aspectes com el disseny visual o, també, la pujada d’arxius propis -i per tant, no necessàriament publicats- no ens va semblar que tingués una xarxa d’usuaris com Storify i, malgrat les proves, la vam acabar descartant.

Com a mostra, presentem aquest Storify, Bicentenari Antonio de Torres (1817-2017), que ens permet fer un recorregut per la vida, l’obra i l’impacte d’aquest guitarrer que encetà una nova era de la construcció de guitarres.

Us convidem a passejar per aquesta i altres històries a través d’aquest enllaç: https://storify.com/MuseuMusica