Esteu aquí

Comença a caminar la Taula de Salut Mental de Nou Barris

dimecres, març 7, 2018 - 13:18

L’objectiu bàsic, articular accions dins del Pla de Salut Mental de Barcelona 2016 – 2022 de manera coordinada

La promoció de la salut mental, així com la prevenció i l’atenció dels problemes de salut mental, són els tres grans eixos sobre els quals s’ha articulat el Pla de Salut Mental de Barcelona per als anys 2016 a 2022.

Les Taules de Salut Mental són organismes que adapten a cada districte els objectius bàsics del pla de tota la ciutat, articulant també, si cal, les seves pròpies accions tenint en compte les necessitats específiques del territori.

La Taula de Salut Mental de Nou Barris

En aquest marc, avui s’ha constituït la Taula de Salut Mental de Nou Barris a la Sala de Plens del Districte, amb la presència de representants d’agents implicats en la salut mental del districte, com ara associacions d’usuaris, de familiars, serveis de salut mental, educació, ocupació, drogodependències, serveis socials o joventut. També hi ha pres part la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, la consellera de Salut, Esther Flaquer i la regidora de Nou Barris, Janet Sanz.

La Taula vol ser un espai de treball per al foment de dinàmiques i xarxes de treball en salut mental. L’intercanvi de recursos i el treball col·laboratiu facilitarà promoure, prevenir i millorar la salut mental del districte.

La Taula cerca la implicació dels agents del districte relacionats amb la salut mental, en dinamitza les xarxes, en millora la coordinació i crea les comissions de treball necessàries en funció del pla de treball prioritzat. Tot plegat amb l’objectiu d’articular les accions en salut mental que ja es desenvolupen o s’hagin de desenvolupar al districte en consonància amb les directrius del Pla de salut mental de Barcelona segons les necessitats específiques de Nou Barris.

La Salut Mental a Nou Barris

A Nou Barris, 30.000 dels seus 150.000 habitants, o el que és el mateix, un 20% de la població, pateix algun tipus de malaltia mental. La depressió, l’estrès i l’ansietat són les més habituals. L’esquizofrènia i el trastorn bipolar, les que menys.

En qualsevol cas, es calcula que almenys una de cada 5 persones patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida. L’inici es dona entre els 12 i els 35 anys.

La pobresa, la migració, l’aïllament, l’abandonament o el maltractament són determinants socials que augmenten la vulnerabilitat.

El Pla de Salut Mental de Barcelona

El Pla de Salut Mental de Barcelona 2016 – 2022 treballa bàsicament en quatre estratègies:

–  Millorar el benestar psicològic de la població i reduir la prevalença de problemes de salut mental abordant els determinants socials, amb una atenció especial als grups amb major vulnerabilitat.

– Garantir serveis accessibles, segurs i eficaços per satisfer les necessitats físiques, psicològiques i socials de les persones amb problemes de salut mental i de les seves famílies.

– Garantir el respecte als drets de les persones amb problemes de salut mental, tot oferint accés a les oportunitats per aconseguir una bona qualitat de vida i lluitant contra l’estigmatització i discriminació a què estan sotmeses les persones amb problemes de salut mental.

– Assegurar els mecanismes necessaris per a la bona Governança del Pla, per a una comunicació fluïda i efectiva i per a l’establiment de sistemes i xarxes que generin coneixement per a l’acció.