Esteu aquí

Crònica del Plenari del mes de març

dijous, març 16, 2017 - 17:29

Presentat el Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris i aprovades diverses proposicions per unanimitat

Durant la sessió del Ple del Consell del Districte del mes de març, celebrat el dia 9, es va dur a terme la presentació del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris, amb dos milions d’euros de pressupost de partida ampliables, que recull propostes del veïnat i del teixit comunitari, social i empresarial dels barris en clau socioeconòmica i preveu el desenvolupament econòmic a partir de quatre sectors productius: el treball d’atenció a les persones (tant per l’impacte directe en les condicions de vida dels veïns i veïnes, com per les opcions d’ocupació que genera), els elements culturals (el patrimoni històric i la ubicació geogràfica converteixen Nou Barris en un entorn atractiu per atraure projectes de lleure, esports, cultura i educació), els oficis d’artesania, reparació, manteniment i confecció (i també el desenvolupament del comerç de proximitat) i la sostenibilitat (mitjançant activitats de conservació del medi ambient, situant Collserola com a element central).

La sessió es va dur a terme a la Sala de Plens del Districte i el seu ordre del dia no contemplava una part decisòria, però va comptar amb diverses proposicions d’acord que van ser aprovades per unanimitat (19 vots a favor). Van ser les següents:

  • Ciutadans. Proposició per millorar la informació de què disposen els veïns i veïnes del districte respecte al funcionament i assignació dels centres d’urgències CUAP per tal de facilitar el seu bon ús per part de la ciutadania.
  • PPC. Proposició per incloure al web del Districte un apartat sobre iniciatives aprovades als plenaris i el seu estat d’execució.
  • Demòcrata. Proposició per instar a Endesa a que racionalitzi i agrupi les quatre línies d’alta tensió existents i elimini les torres obsoletes o innecessàries i perquè creï un pla de soterrament de les línies restants que passen per Nou Barris.
  • ERC. Proposició per assegurar que el Centre Esportiu Municipal Can Cuyàs recuperi la seva plena operativitat en condicions dignes i segures per als usuaris, tot instant l’Institut Barcelona Esports a que dugui a terme una diagnosi detallada de les deficiències, estableixi les actuacions necessàries, determini quines d’aquestes actuacions corresponen a l’empresa gestora i encarregui el projecte executiu per a les mesures més urgents.

Al seu espai informatiu, la regidora del districte Janet Sanz va oferir dades sobre les noves promocions d’habitatges protegits (quatre a la Trinitat Nova, dues a Torre Baró i una a Roquetes), que permetran guanyar 492 nous habitatges per a la ciutat, i sobre el parc d’habitatges de lloguer protegit, social i assequible. En aquest sentit, Nou Barris compta amb 2.355 habitatges de lloguer per sota del preu de mercat i un total de 651 habitatges han estat adjudicats a lloguer social. També va informar sobre els dos nous Punts d’Assessorament Energètic, ubicats al Centre Cívic Zona Nord i el Casal de Barri de Verdun, i sobre el servei de detecció de la pobresa energètica porta a porta iniciat com a prova pilot a la Ciutat Meridiana.

Dins l’apartat educatiu, es van destacar la propera construcció de dues noves escoles bressol a Can Peguera-Guineueta i a Vilapicina i la Torre Llobeta, els dos nous projectes educatius d’institut escola Trinitat Nova i Antaviana, la inversió en millores a centres escolars, l’obertura de dos nous casals infantils al Turó de la Peira i Vilapicina i la Torre Llobeta i diversos programes de millora del rendiment educatiu per a l’èxit escolar existents. I, dins l’apartat de memòria històrica, es va informar sobre l’inici de la retirada de les 204 plaques franquistes detectades a Nou Barris, en compliment de la mesura de govern presentada en el plenari del desembre de 2015.

Per últim, i pel que fa a mobilitat, es va presentar el desplegament final de la xarxa de bus a Nou Barris, que suposa l’ampliació amb cinc noves línies a Nou Barris i la millora de les freqüències de pas (com en el cas del 97, que passarà d’una freqüència de pas de 30 minuts a una de 15 minuts), i que s’anirà implementant en dues fases, a la tardor del 2017 i a la tardor del 2018. També es va informar sobre les tres sessions informatives realitzades a la Seu del Districte, a la Zona Nord i a Roquetes i sobre les properes sessions de retorn que està previst dur a terme durant l’abril als tres barris.

Durant aquest Plenari també es va presentar, per via d’urgència i prèvia Junta de Portaveus extraordinària, una declaració institucional que va ser signada per tots els grups municipals llevat el PPC, i que declara Nou Barris districte compromès amb la defensa de la diversitat d’orientació sexual i identitat de gènere, reclama al govern de l’estat espanyol que retiri la condició d’entitat d’utilitat pública concedida a l’organització “Hazte oir” i declara non grata al districte de Nou Barris aquesta organització.